Home

[Missing text /esp/article/type/article for nl] 18 [Missing text /esp/article/comments for nl]

Spoedwet stikstof houdt opties open

De Spoedwet aanpak stikstof, die het kabinet dinsdag naar de Tweede Kamer heeft gestuurd, houdt verschillende opties open.

In het wetsvoorstel regelt het kabinet dat er maatregelen kunnen worden genomen, onder andere via een regeling voor het voerspoor.

Eisen aan diervoeding

In de toelichting bij de wet staat dat de mogelijkheid wordt gecreëerd om eisen te stellen aan diervoeding, “door regels te stellen aan het gehalte aan bepaalde stoffen in dierlijke producten”. Daarbij moet worden gekeken naar ruwvoer, restproducten en mengvoer. Hoe dat in het vat wordt gegoten, is nog onduidelijk.

Reactie op Raad van State

In reactie op opmerkingen van de Raad van State heeft het kabinet onder meer via onderzoek van Wageningen Universiteit & Research laten zien dat verlaging van het eiwitgehalte in het voer direct leidt tot minder uitstoot van ammoniak.

De Raad van State vraagt zich af of een vermindering van de ammoniakuitstoot niet op andere (“minder vergaande“) maatregelen kan worden bereikt. Het kabinet antwoordt daarop dat veevoermaatregelen in vergelijking met een verkleining van de veestapel “een minder groot effect hebben op de inkomenspositie van de veehouder en de concurrentiekracht van de sector en daarbij horende ketenpartijen”.

Instelling van een drempelwaarde

De spoedwet houdt ook de optie van de instelling van een drempelwaarde open. In een apart advies laat de Raad van State weten dat de instelling van een generieke drempelwaarde een moeilijk haalbare kaart is.

Behandeling wet

De Tweede Kamer wil de wet al volgende week woensdag behandelen. In dezelfde week wordt ook de aanpassing van de Meststoffenwet in verband met de invoering van het actieprogramma Nitraatrichtlijn behandeld.

Moeite met snelheid

Kamerleden lieten in een ingelaste procedurevergadering blijken erg veel moeite te hebben met de snelheid die vereist is. “Maar in het belang van het op gang brengen van de bouw, willen we voort”, aldus CDA‘er Jaco Geurts. Het is de bedoeling dat de wet voor het einde van het jaar in de Eerste Kamer is behandeld.

LTO teleurgesteld over gebrek aan inspraak

LTO Nederland noemt het “teleurstellend” dat minister Carola Schouten nu al een spoedwet naar de Tweede Kamer heeft gestuurd waarmee ze de stikstofimpasse hoopt op te lossen. De landbouworganisatie had liever gezien dat ze had gewacht op nadere bespreking van de plannen die de sector zelf vorige week aandroeg.

Het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit voert deze week nog gesprekken met het Landbouw Collectief. Diverse plannen van de sector overlappen met het wetsvoorstel, waaronder het instellen van een drempelwaarde. Ook LTO pleitte daar eerder voor. Verder wil zowel de minister als LTO de samenstelling van veevoer aanpassen, zodat dieren minder stikstof produceren. LTO roept Schouten echter op om “niet aan cherrypicken te doen” en met “een integraal plan” te komen voor de lange termijn.

Lees alles over het stikstofbeleid en het Programma Aanpak Stikstof (PAS) in dit dossier.

[Missing text /esp/comments/manycomments for nl]

 • koestal

  Ministerie tegen landbouw en voor natuur !

 • koestal

  De Raad van State regeert nu,stuur het kabinet en de Tweede Kamer maar naar huis,uitholling van de democratie.

 • koestal

  Schouten houdt de boeren een worst voor.Minister tegen landbouw en voor natuur!

 • je kunt lang lullen tegen carola als landbouwcollectief luisteren doet ze toch niet ik zeg net als in frankrijk de boel een paar dagen dicht zetten

 • J.W. de Kloet

  carola gaat niet luisteren naar de boeren ze gaat gewoon door met haar linkse agenda

 • Henk.visscher

  Deze wet houd toch nog de mogelijkheid open om tegemoet te komen aan het landbouwcollectief, of zie ik dat verkeerd


 • wmeulemanjr1

  Voer met minder eiwit lijkt mij ook niet goed voor ons inkomen, we houden onszelf daarmee misschien wel voor de gek

 • Schouten haar WIL is kennelijk wet de LTO PIL was, is en blijft pet!

  UBO's regeren de BV Nederland zolang alle MKB'ers, Boeren, Bouwers, Verzorgers, Horeca, Leraren, ZZP'ers, Politie, Defensie, ME'ers, consumenten etc. etc. braaf blijven...………..hoelang zouden ze nog braaf zijn...….????

 • EL

  Een week lang het hele land op slot! Zien of Carola dan luisteren wil!

 • melkveehouder .

  Ik heb even de moeite genomen de kamerbrieven en het advies van de Raad van State door te nemen. Wat me opvalt is dat aanpassing van de eiwitgehaltes in het voer ook het ruwvoer omvat. Gesteld wordt dat dit in de kringloopgedachte van de Minister past. Verlaging van eiwitgehaltes in het voer betekent simpelweg een lager bemesting niveau.

  Ik verwacht dat leden van het collectief meelezen en vraag hen via deze weg de vinger aan de pols te houden op dat punt. Er wordt in de stukken gesproken dat er geen verlaging van de productiviteit mag plaatsvinden. Wel even oppassen dat we straks geen lagere eiwitgehaltes in het ruwvoer krijgen opgelegd ‘om de stikstof emissie te verlagen’ wat we vervolgens met eiwitrijk krachtvoer ‘mogen’ compenseren.

  Dit zou kunnen betekenen, ik chargeer, dat we straks onze eigen grond als natuurgrond moeten beheren en duur krachtvoer moeten voeren om de productie onder de koeien te houden. Dan kost het ons melkveehouders twee keer veel geld. Beste lui van het collectief: CHECKEN!

 • koestal

  Revolutie

 • koestal

  Spoedwet van Schouten,lulverhaal om de boeren te sussen.Boer pas op je kippen.

 • kraats

  .... en die vos-Chalon moet je als eerste het hok uitjagen ....
  LTO heeft commentaar .... Laat me niet lachen, LTO-mannetje Chalon is gefrusteerd en wil aandacht ...

 • EL

  De politiek heeft de hele dag tijd om na te denken, hoe gaan we die boeren aanpakken!

 • agratax(1)

  Laat Den Haag zich vooral druk maken over Stikstof terwijl er in de twee grootste (landbouw) landen van de oude EEG boerenprotesten zijn losgebarsten zoals nooit tevoren. Hun grieven zijn afgezien van stikstof dezelfde als de grieven van de Nederlandse boer. Ik zou zeggen sluit de rijen en trek nu met de Duitse en Franse collega's een front richting Brussel. Want daar komen de Handelsafspraken vandaan, die zeker zo gevaarlijk zijn voor boer en burger om over Voedselzekerheid maar te zwijgen. Dit laatste blijkt bij onze Boerenbank ook geen prioriteit te hebben. Duurzaam voedsel produceren heeft prioriteit. Wat en hoe duurzaam eruit ziet kunnen ze helaas ook niet zeggen en wat de gevolgen voor Voedselzekerheid zijn, is bij alle Duurzaamheid Goeroe's een ver van hun bed item. De gevolgen van haperende voedselzekerheid is voor hen al helemaal geen punt. Dat zien ze later wel zoals onze Haagse Heren / Dames dat tot beleid hebben verheven. Natura 2000 gebiedjes aanwijzen. Prachtig!! Gevolgen?? Zie we later wel!!

 • koestal

  Calon hoeft niet met de minister aan tafel die geeft de minister zo gelijk, over de rug van de boeren !

 • koestal

  Houdt opties over,in negatieve zin of positeve zin ,ik vrees het ergste.

 • koestal

  Trienke Elsinga heeft de rol van Calon al overgenomen .

[Missing text /esp/comments/showmore for nl]

[Missing text /esp/commentform/registertocomment for nl]

[No translation for /esp/footer/disclaimer, nl]