Home

Achtergrond

Melkveehouder wint aanbesteding bij verkoop provinciale grond

De provincie Zuid-Holland zette 6 hectare natuur te koop. Melkveehouder Ewout Verburg won onlangs de aanbesteding. Hij is direct aan de slag gegaan met het afgraven van oevers. Hij wordt voor een deel natuurbeheerder, maar zijn melkveebedrijf blijft vooropstaan.

Is de vlag uitgegaan? Nou nee. Melkveehouder Ewout Verburg blijft er nuchter onder. Hij heeft de aanbesteding van de provincie Zuid-Holland voor aankoop en beheer van natuurgebied Achterdijk gewonnen. Daar is hij blij mee. Hij had tenslotte niet voor niets aan die ingewikkelde procedure meegegaan.

De kop is eraf

Verburg (39) staat er niet al te lang bij stil. Winnen is leuk, maar liever gaat hij direct aan de slag. Dat is hij trouwens al gegaan. Als nieuwe natuurbeheerder moet hij een aantal inrichtingsmaatregelen uitvoeren zodat de natuur in het gebied nog beter tot ontwikkeling komt. Het weer was de afgelopen weken goed, de draagkracht van de grond voldoende en dus is hij zijn eigen natuurgebied ingegaan en heeft hekken verwijderd en oevers afgegraven. De kop is eraf wil hij maar zeggen.

Natuurcompensatie voor aanleg fietspad

Het gebied Achterdijk (6 hectare) in de gemeente Giessenlanden dient als ‘natuurcompensatie’ voor de aanleg van een lokaal fietspad. De grond is door provincie Zuid-Holland te koop gezet met de bedoeling om een koper/beheerder aan te trekken die ervaring heeft met natuurbeheer. Verburg heeft de strijd gewonnen. Nee, hij weet niet wie zijn concurrenten waren. Dat maakt hem ook niet uit, belangrijker is dat hij aan de slag kan. De aankoopprijs? “Dat is het geheim van de smid.”

Weidevogels horen er gewoon bij

Verburg heeft samen met zijn vrouw een melkveebedrijf (140 melkkoeien, 65 hectare grond) in de buurt van Leerdam. Natuurbeheer is voor hem bepaald niet nieuw, waarschijnlijk een belangrijke reden voor de provincie om voor hem te kiezen. Als jonge boer was hij al nesten aan het zoeken. Weidevogels horen er gewoon bij, zegt hij. Eerder hadden hij en zijn vrouw een boerderij in Reeuwijk. Daar had hij al een stuk grond van Staatsbosbeheer in beheer.

Als je het slim doet, levert natuurbeheer geen beperkingen op voor je bedrijf

Op zijn huidige locatie doet hij op 25 hectare aan agrarisch natuurbeheer, in de vorm van uitgesteld maaien met voorweiden. “Als je het slim doet, levert natuurbeheer geen beperkingen op voor je bedrijf. Integendeel, het draagt financieel juist bij aan het bedrijf.”

Ewout Verburg: “Wij worden er financieel echt niet slechter van.” - Foto: Herbert Wiggerman
Ewout Verburg: “Wij worden er financieel echt niet slechter van.” - Foto: Herbert Wiggerman

Samen met adviseur plan gemaakt

Toen het bericht over de verkoop van de 6 hectare natuurgrond hem ter ore kwam, is hij zich erin gaan verdiepen. “Ik heb ervaring met natuurbeheer en we hebben er de machines voor. Maar dat is natuurlijk niet genoeg. De provincie wil natuurdoelen bereiken en de vraag is dan of je die wilt en kunt realiseren. Daar heb ik samen met mijn adviseur een plan voor gemaakt. Dat plan is blijkbaar goed bevonden.”

Strikte voorwaarden aan beheer

Er gelden strikte voorwaarden voor het beheer van zijn nieuwe percelen, vooral op het gebied van maaien en bemesting. Verdere extensivering van de grond is het devies. Maar dan nog is zijn nieuwe stuk grond van meerwaarde voor zijn bedrijf. “Ik kan ruwvoer winnen op die grond, ik laat er straks jongvee weiden en ik mag er een keer in de 3 jaar 20 ton vaste mest op uitrijden. We hebben het allemaal uitgerekend, de plussen en minnen op een rij gezet en op basis daarvan een aankoopprijs bij de provincie neergelegd. Wij worden er financieel echt niet slechter van.”

Natuurbeheer door boeren is goed voor het imago van de landbouw

Soorten kunnen erop vooruitgaan

Maar het is zeker niet alleen een financiële keuze. “Ik vind het ook leuk om iets nieuws te gaan doen. Ik zie deze stap als een uitdaging. Misschien nog belangrijker, natuurbeheer door boeren is goed voor het imago van de landbouw. In mijn geval gaat het om het verbeteren van het leefgebied van bijzondere soorten zoals de heikikker, de kleine modderkruiper en de bittervoorn. Het is toch hartstikke mooi als je de buitenwereld kunt laten zien dat die soorten erop vooruitgaan!”

Verdiep je in wensen verkoper

Elders in het land vinden soortgelijke aanbestedingen plaats. De raad van Verburg: “Verdiep je in de wensen van de verkoper en onderzoek vervolgens of je die kunt inpassen in je bedrijf. En als je niet van papieren rompslomp houdt, schakel dan een adviseur in.”

Of registreer je om te kunnen reageren.