Home

Achtergrond 1 reactie

‘Friese veenweides blijvend vernatten’

6 Friese oppositiepartijen willen een andere provinciekoers voor veenweidegebieden. Dat heeft flinke gevolgen voor de veehouders in het gebied.

Hetty Janssen is 1 van de initiatiefnemers van het voorstel Fries landschap terug in balans: een trendbreuk voor natuurherstel 2030. Gepresenteerd door 6 provinciale oppositiepartijen: PvdA, D66, ChristenUnie, GroenLinks, 50+ en Partij voor de Dieren. Samen goed voor 16 van de 43 Statenzetels. “Het hele Friese veenweidegebied – 73.000 hectare groot – willen we blijvend vernatten. Geen kleine beetjes meer. Er moeten robuuste gebieden ontstaan”, aldus Janssen.

Naam: Hetty Janssen (64). Organisatie: PvdA provincie Friesland. Functie: Statenlid en woordvoerder landbouw. - Foto: Anne van der Woude
Naam: Hetty Janssen (64). Organisatie: PvdA provincie Friesland. Functie: Statenlid en woordvoerder landbouw. - Foto: Anne van der Woude

Wat wilt u precies in 2030?

“Onze belangrijkste doelen zijn een halvering van de CO2-uitstoot in veenweidegebieden en een maximale ontwikkeling van de biodiversiteit. Dat herstel is essentieel, want de natuur holt achteruit. Ook willen we de jaarlijkse inklinking van veen zonder kleidek terugbrengen van 1 centimeter naar 0,66 centimeter. Met kleidek kan dat jaarlijks 0,22 centimeter worden. Daarnaast kiezen we in 2030 nadrukkelijk voor grondgebonden bedrijven met kruidenrijk grasland.”

Hoe wilt u dat bereiken?

“De komende jaren willen we slootpeilen stapsgewijs en samen met de sector decimeters verhogen. Nu is dat peil vaak -90 centimeter en zomers in sommige delen -60 centimeter. In 2030 moet er maatwerk komen. Dat kunnen peilen van -20 of -30 centimeter zijn, maar onderwaterdrainage is ook een optie. We willen in ieder geval geen generiek peil. Deze vernatting zal er dan toe leiden dat in 2030 de bovenste 5 tot 10 centimeter van de bodem voor tenminste 30 tot 35% vochthoudend zal zijn.”

Waarom nu dit plan?

“Dit dossier speelt al jaren. Ook wij hebben eerst gewacht op draagvlak onder boeren. Maar er kwam nooit tempo in. Daarom willen wij nu duidelijkheid geven. Dit is onze natuurinclusieve koers: vernatting van de veenweides waarin boeren 12 jaar de tijd krijgen om zich aan te passen.”

Kan de boer zo veehouder blijven?

“Dat hangt van de bedrijfsvoering af. Als die onveranderd blijft, zullen inkomsten dalen. Grasopbrengsten gaan omlaag, machines kunnen het land niet op. Bedrijven zullen zeker niet groter worden, maar dat is ook niet onze koers. Die is extensief. We dagen boeren uit om creatiever te zijn en melkvee aan andere bedrijfsmodellen te koppelen. Dat kan variëren van natte teelten tot recreatie of de productie van nicheproducten. Wij zijn er van overtuigd dat er ook dan een verdienmodel blijft.”

En de boer die echt niet wil?

“Een bedrijfsverplaatsing zullen we zo optimaal mogelijk faciliteren, bijvoorbeeld met behulp van een grondbank. Maar ik verwacht dat die groep veel kleiner zal zijn. Boeren zijn creatieve ondernemers. Die vinden wel een weg.”

Eén reactie

  • koestal

    Dan gaan er weer meer koeien op stal,hebben de weidevogels hun zin

Of registreer je om te kunnen reageren.