Home

Achtergrond 1 reactie

‘Intensieve veehouderij hoort op industrieterrein’

Het College van Rijksadviseurs (CRa) presenteert in Panorama Nederland zijn visie op de toekomstige inrichting van Nederland. De visie van het CRa waarin Nederland wordt heringedeeld levert veel reacties op via sociale media.

Het College van Rijksadviseurs toont in Panorama Nederland zijn visie op de toekomstige inrichting van Nederland. Het college wil een deal, de New Deal, sluiten tussen boer en maatschappij. Het College van Rijksadviseurs noemt de inrichting op Twitter ‘een optimistisch toekomstbeeld’.

Lees verder onder de tweet.

Doel is om de boeren weer een eerlijk inkomen te laten verdienen. Andere doelen zijn schoon water en schone lucht, een gezonde bodem, meer biodiversiteit en een aantrekkelijk landschap. Het behalen van deze doelen kan worden gestimuleerd via het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB). Voor het niet halen van de doelen zullen sancties worden ingesteld. De sancties worden niet genoemd, evenals wat er precies met ‘schoon’ en ‘gezond’ wordt bedoelt.

Boeren verdienen te weinig in vervuilend Nederlands landbouwmodel

De continue herschikking van steden en dorpen, infrastructuur en landbouw heeft onze landschappen vormgegeven. Voedselproductie zou in evenwicht met het maatschappelijk belang moeten komen en dus ook met het landschap. In de New Deal staat beschreven dat landbouw duurzamer en meer circulair gaat worden.

Herschikking van Nederlandse landbouw maakt de tongen los

Rijksbouwmeester Floris Alkemade die het College van Rijksadviseurs leidt, noemt het Nederlandse landbouwmodel vervuilend, terwijl de boeren er onvoldoende inkomen aan overhouden. “De industriële productie van voedsel is geweldig efficiënt. Maar de tuinbouw of de intensieve veeteelt is een vorm van industrie die op een industrieterrein thuishoort. Ik sprak laatst voor een gezelschap van boeren. De meesten waren het met me eens.” Dit zei Alkemade in de Volkskrant.

Panorama Nederland is een rijke inspiratiebron voor de omgevingsvisies

Intensieve veehouderij gaat naar bedrijventerreinen, zodat in het landelijk gebied alleen nog grondgebonden wordt geboerd. Intensieve veehouderij legt geen belasting op bodem en biodiversiteit elders en houdt voldoende rekening met dierenwelzijn.

Lees verder onder de foto.

De stelling dat de intensieve veehouderij het beste past op een industrieterrein, levert veel reacties op. - Foto: Anne van der Woude
De stelling dat de intensieve veehouderij het beste past op een industrieterrein, levert veel reacties op. - Foto: Anne van der Woude

Op de site van Boerderij reageren lezers boos op het artikel waarin vermeld staat dat de huidige landbouw niet langer houdbaar is. Een van de reacties klinkt: “Landbouw mag alleen bestaan voor zover het dienstbaar is aan de recreatieve waarde voor de stadsmens. Voedselproductie is van ondergeschikt belang.” Meerdere mensen vragen zich af of er niet te veel mensen in dit land zijn. Het lijkt er volgens hen op dat de agrarische sector hier voor moet boeten. Er wordt getwijfeld aan het politieke systeem in Nederland.

Toekomstplannen worden voornamelijk (te?) optimistisch gevonden

Op Twitter laten vooral provincies en gemeenten weten dat ze Panorama Nederland uit optimistische plannen vinden bestaan. GroenLinks Bronckhorst laat op het sociale platform weten: “Panorama Nederland is een rijke inspiratiebron voor de omgevingsvisies die Rijk, provincie en gemeenten moeten opstellen. Voor het platteland staat de vraag voorop welk landschap we willen en wat onze bodem aankan.”

Lees verder onder de tweet.

Friso de Zeeuw, zelfstandig jurist, noemt op dat de productie sterke kanten en veel potentie heeft, maar strandt op ongeloofwaardige uitgangspunten en slechte financiële doorrekening.

Lees verder onder de tweet.

Ook in Brabant krijgen de rijksadviseurs weinig bijval. Jan Baan, directeur van het Brabants Landschap laat in het Eindhovens Dagblad weten dat we niet naar een industrialisering van de veehouderij moeten willen gaan. Met sommige uitgangspunten van de rijksadviseurs is Baan het echter wel eens. Deze punten gaan over het stoppen van de schaalvergroting in de veehouderij, het verminderen van de stikstofuitstoot en het verduurzamen van de landbouw.

De megafok in die grote stallen is loepzuivere industrie

Joost van den Borne, lector van HAS Hogeschool houdt zich bezig met de toekomst van de (intensieve) veehouderij. Hij ziet veefabrieken op industrieterreinen niet zitten. “Natuurlijk moeten lucht- en bodemkwaliteit beter, maar waarom zou dat afhangen van de locatie van boerenbedrijven”, vraagt hij zich in hetzelfde artikel waarin Jan Baan wordt genoemd af.

Oud burgemeester in Den Dungen en Oirschot Frits Speetjens is blij met de adviezen van de rijksadviseurs. “De megafok in die grote stallen is loepzuivere industrie. Dat kan het beste op een industrieterrein. Je geeft die beesten water en voer en je brengt de mest weg. Zo haal je de risico’s van de megafok weg bij de mensen en heb je ook niet al dat transport op het platteland.” Van Dungen hoopt dat dit advies iets verandert aan de kwaal van Brabant, namelijk de intensieve veehouderij.

Eén reactie

  • Alco

    Onderzoekers met een gekleurde bril!!!!

Of registreer je om te kunnen reageren.