Home

Achtergrond

Duitse gewasbeschermingsmarkt krimpt voor derde jaar op rij

De Duitse markt voor gewasbeschermingsmiddelen is de laatste jaren geen groeimarkt. Dat komt niet alleen doordat de boeren steeds zuiniger met deze producten omgaan.

De Duitse markt voor gewasbeschermingsmiddelen is vorig jaar opnieuw gekrompen, en wel voor het derde jaar op rij. Dat meldt het Industrieverband Agrar (IVA), de belangenorganisatie van 54 ondernemingen die producten leveren op het gebied van bestrijding van ongedierte, schimmels en onkruid, alsmede bemestingsproducten.

Het blijkt onder meer dat de Duitse gewasbeschermingsindustrie niet alleen bestaat uit de chemiegiganten Bayer en BASF. Hoewel laatstgenoemd concern vooruitlopend op de jaarcijfers 2017 kon melden dat het in het vierde kwartaal goede zaken heeft gedaan in zijn landbouwsegment, moet het afgaande op de berichtgeving van IVA voor het jaar en de bedrijfstak als geheel geen geweldig feest zijn geweest. “De markt voor gewasbeschermingsmiddelen is aanzienlijk teruggelopen en lag vorig jaar zelfs nog onder het volume van 2012”, heeft IVA in het kader van het jaarlijks terugkerende Grüne Woche-gebeuren in Berlijn naar buiten gebracht.

Vraag hangt af van weer en ziektedruk

De krimpende trend resulteerde in 2017 ten opzichte van het jaar daarvoor in een omzetdaling van ruim 2% naar € 1,385 miljard; een minus van € 30 miljoen. Het gaat daarbij overigens om de omzet die met de afzet aan de groothandel is geboekt. Wat de telers uiteindelijk hebben opgebracht voor middelen en kunstmestproducten is daarmee dus nog niet gezegd.

‘Deze ontwikkeling illustreert dat de boeren in geen geval steeds meer middelen inzetten’

Dat de fabrikanten in de krimp ook een positief aspect zien, steken zij echter niet onder stoelen of banken. “Deze ontwikkeling illustreert dat de boeren in geen geval – zoals zo vaak wordt beweerd – steeds meer middelen inzetten, maar dat de vraag sterk afhangt van factoren als het weer of de ziektedruk”, legt IVA-bestuursman Helmut Schramm uit.

Vertraagde toelating

Daarnaast gaat er voor de afzet van de middelenfabrikanten een – in dit geval – uitsluitend negatieve invloed uit van vertraagde toelatingen van nieuwe producten, zo is de IVA van oordeel. De toelatingsprocedures verlopen ‘uiterst langzaam’. Sinds de EU-verordening voor deze procedures in 2009 van kracht is geworden, is nog geen enkele toelatingsaanvraag binnen de daarvoor vastgestelde wettelijke termijn verlopen. Er heeft zich zo een enorme stapel opgehoopt die op afhandeling wacht.

Versnippering

De oorzaak is de versnippering van de bevoegde instanties. De IVA pleit er daarom dringend voor om de toelating onder het dak van één autoriteit te brengen, die alleen op basis van wetenschappelijke maatstaven vergunningen verstrekt en zich niet laat leiden door politieke eisen. Een prominent voorbeeld daarvan was de gang van zaken bij de recente vernieuwing van de toelating van glyfosaat in de EU, een zaak die gepaard ging met ‘een giftige campagne, waardoor het zakelijke debat naar de achtergrond werd gedrukt’, aldus Schramm.

Dat de boeren niettemin de maatschappelijke discussie wel degelijk serieus nemen, mag naar zijn visie blijken uit het feit dat (ook) de glyfosaat-inzet in 2017 met 6% is teruggelopen. Ten opzichte van de piek in 2012 liep het verbruik zelfs met 43% terug, constateert hij aan de hand van een marktanalyse.

Of registreer je om te kunnen reageren.