Home

Achtergrond 1 reactie

Geen zicht op effect van fiscale vrijstellingen

Het Rijk heeft van een groot deel van de fiscale regelingen niet in kaart wat ze kosten en wat de effecten ervan zijn.

Dat blijkt uit een overzicht van de Algemene Rekenkamer, dat woensdag 1 februari is gepubliceerd.

Geen direct effect op regelingen land- en tuinbouw

Doel van het rapport van de Rekenkamer is inzicht te bieden aan het ministerie van Financiën en andere ministeries. Het rapport heeft geen direct effect op de regelingen voor de land- en tuinbouw. De Rekenkamer geeft aan dat het ook niet zo is dat vrijstellingen of andere faciliteiten eenvoudig kunnen worden afgeschaft om wille van bezuinigingen.

De Rekenkamer vond €97,6 miljard aan gederfde belastinginkomsten die samenhangen met 113 regelingen. Van 71 regelingen is onbekend wat het financiële effect ervan voor het Rijk is, terwijl van een aantal andere regelingen slechts een schatting bekend is. De geraamde belastinginkomsten van het Rijk bedragen €193,6 miljard (2016).

Belastingstelsel vereenvoudigen

Staatssecretaris Wiebes ziet in de bevindingen van de Algemene Rekenkamer een extra argument om het belastingstelsel te vereenvoudigen. Van ongeveer de helft van de 179 onderzochte belastingfaciliteiten is onduidelijk of ze werken en zo ja, hoeveel ze kosten. Daarnaast werden 34 belastinginstrumenten bekeken, die invulling geven aan het koopkracht-, inkomens- en vermogensbeleid. Ook daar ontbreekt van het overgrote deel het zicht op kosten en effectiviteit.

Belastingfaciliteiten specifiek voor land- en tuinbouw

Van de onderzochte belastingfaciliteiten en -instrumenten is een aantal specifiek bestemd voor sectoren in de land- en tuinbouw. De landbouwvrijstelling staat in de lijst van 11 grootste belastingfaciliteiten met een financieel belang van €1,3 miljard. Verreweg het grootste financiële belang voor het Rijk is gemoeid met de Arbeidskorting voor werknemers (€17,2 miljard), gevolgd door de Eigenwoningregeling (€8,1 miljard).

Op land- en tuinbouw gerichte faciliteiten (inclusief natuur) met inschatting van belang voor het Rijk (indien bekend of van toepassing)

Accijnzen

 • Teruggaaf accijns lpg glastuinbouw

Wet Belastingen op milieugrondslag/Energiebelasting

 • Verlaag tarief glastuinbouw (energiebelasting): €116 miljoen

Wet Belastingen van Rechtsverkeer/Overdrachtsbelasting

 • Vrijstelling landinrichting: €1 miljoen
 • Vrijstelling Bureau Beheer Landbouwgronden
 • Vrijstelling cultuurgrond: €115 miljoen
 • Vrijstellling natuurgrond: €4 miljoen

Inkomstenbelasting Box 3

 • Vrijstelling bos en natuurterreinen: €7 miljoen

Inkomstenbelasting/ Vennootschapsbelasting

 • Bosbouwvrijstelling: €5 miljoen
 • Landbouwvrijstelling: €1,3 miljard
 • Vrijstelling vergoeding bos- en natuurbeheer: €7 miljoen

Omzetbelasting

 • Landbouwregeling (btw-vrijstelling): €17 miljoen
 • Regeling ruwe wol, rondhout, vlas, beetwortelen
 • Regeling aangewezen diensten aan landbouwers, veehouders, tuinbouwers en bosbouwers
 • Regeling zaai- en pootgoed, vee en veevoer
 • Regeling sierteelproducten: €223 miljoen

Eén reactie

 • Sjarlie

  Van een kale boom valt niets meer te snoeien...

Of registreer je om te kunnen reageren.