Home

Achtergrond

Trends 2017: start-ups moeten Nederland in agri-top houden

Nederland loopt opvallend achter als het gaat om agrarische start-ups. Forse subsidies van de overheid moeten daar snel verandering in brengen.

De wereldwijde investeringen in start-ups in de agrarische sector zijn in de laatste jaren explosief gestegen. Het geïnvesteerde bedrag is in acht jaar tijd gegroeid van bijna $185 miljoen naar $4,6 miljard, volgens het Amerikaanse agrarisch investeerdersnetwerk Agfunder in San Francisco. Er zou mogen worden verwacht dat ’s werelds tweede exporteur van landbouwproducten, Nederland, ook fors zou inzetten op agrarische start-ups. Echter blijkt dat tot op heden niet het geval.

Volgens Agfunder zijn in 2015 van de bijna 500 bedrijven die als start-up in de agrarische sector geld hebben ‘opgehaald’ voor hun bedrijf, er maar zeven in Nederland te vinden. Voor investeerders lijken de Verenigde Staten (met ruim 300 bedrijven), India (met meer dan 60 bedrijven) en Canada (met 25 bedrijven) veel interessanter om hun geld in te beleggen.

Subsidiepot

Om te zorgen dat Nederland ook in de toekomst zijn toppositie als agrarisch producent kan handhaven, heeft het ministerie van Economische Zaken een subsidiepot in het leven geroepen die speciaal is gericht op start-ups in de agrifood-tech. In dit zogenoemde ‘seedcapital-fonds’ wordt jaarlijks tot en met 2020 €6 miljoen ingelegd door EZ. De bedoeling is dat investeerders een vergelijkbaar bedrag inleggen. Op deze manier wil EZ de beschikbare kennis bij start-ups ook daadwerkelijk omzetten in toepasbare producten.

Lees meer Trends 2017 online en in Boerderij 17 van 24 januari 2017

Toch blijven de agrarische innovaties achter. Van alle seed-fondsen bij EZ zijn volgens Van Dam van de 240 start-ups die subsidie hebben ontvangen, er maar vijf die binnen de agrarische sector actief zijn. Dit beeld wordt bevestigd door cijfers van Startup Delta. Van de meer dan 1.500 door hen geïnventariseerde start-ups blijkt maar iets meer dan 3% een agrarische link te hebben.

Nieuwkomers

In Nederland lijken innovaties zich te beperken tot grote bedrijven. Maar dat is niet voldoende om daadwerkelijk een grote stroom innovaties te realiseren. Volgens staatssecretaris Van Dam zijn baanbrekende innovaties vooral afhankelijk van nieuwkomers, omdat die ‘denken buiten de gebaande paden’.

Dat het Martijn van Dam ernst is met het stimuleren start-ups, werd eind vorige maand duidelijk op het AgriFoodTech-congres in Den Bosch. Het ministerie van Economische Zaken stelt €12 miljoen beschikbaar voor twee zogeheten SEED Capital-fondsen, liet Van Dam weten. Het gaat om het Future Food Fund, een fonds van en voor ondernemers in de Agri-Horti-Food. Hierbij zijn 24 investeerders aangesloten. En het Shift Seed Fonds, waarin onder andere Menzis, Rabobank, WNF, Topfonds Gelderland, Wageningen Business Generator en TU Delft investeren. Via deze investeringsfondsen wordt de bijdrage van EZ minimaal verdubbeld, waardoor minstens €24 miljoen risicokapitaal beschikbaar komt voor innovatieve start-ups in de agrifood-sector.

Start-up

Een start-up is een nieuw bedrijf of project dat - veelal - zeer snel groeit. Vaak richten dergelijke bedrijven zich met moderne technologieën zoals internet, robotica en/of informatica op hun sector.

Of registreer je om te kunnen reageren.