Home

Achtergrond 2641 x bekeken 1 reactie

Gaat veenorm per regio de dierrechten vervangen?

Brabants provinciebestuurder Anne-Marie Spierings sorteerde deze week voor op de afschaffing van varkens- en pluimveerechten vanaf 2018. Gaan regionale veenormen de dierrechten vervangen?

“Mogelijk wordt het stelsel van dierrechten losgelaten per 2018. Daarom heeft Brabant deze wet nodig”, zegt Spierings in een interview met Boerderij.

Het klopt dat het stelsel van productierechten - op zijn vroegst - per 1 januari 2018 vervalt. Het stelsel is een van de voorwaarden voor de derogatie afgesproken met de Europese Commissie en heeft daarom dezelfde looptijd als het vijfde actieprogramma Nitraat (2014-'17). Of de dierrechten daadwerkelijk kunnen verdwijnen, hangt af van de uitkomst van de evaluatie van de Meststoffenwet, dit jaar. Belangrijke voorwaarde voor het laten vervallen van het stelsel van productierechten is dat voldoende mestverwerkingscapaciteit is gerealiseerd. Alle mest die niet op het land kan worden uitgereden, is overschot en moet dus worden verwerkt.

Sinds 2015 bouwstop mestverwerkers in Brabant

Daarmee zijn we weer terug in Brabant. In Noord-Brabant geldt sinds 2015 een bouwstop voor mestverwerkingsinstallaties. Tegelijk heeft regio Zuid de grootste mestverwerkingsplicht: in 2016 50% van het bedrijfsoverschot. Dit percentage wordt verhoogd in 2017. Dan moet de mestmarkt in evenwicht zijn en kan Nederland in Brussel aantonen dat het mestprobleem is opgelost. Dat is namelijk nodig om verlenging van de nieuwe derogatie (2018-'22) te krijgen.

In Noord-Brabant geldt sinds 2015 een bouwstop voor mestverwerkingsinstallaties. Tegelijk heeft regio Zuid de grootste mestverwerkingsplicht: in 2016 50% van het bedrijfsoverschot.

Provincie werkt aan nieuw mestbeleid

Om het Brabantse mestbeleid vlot te trekken is een veenorm nodig. Provincie Noord-Brabant werkt aan nieuw mestbeleid waarin mestverwaarding centraal staat. Echter, burgerinitiatieven en natuur- en milieuorganisaties willen daaraan pas meewerken als paal en perk wordt gesteld aan het aantal dieren. Zij lobbyen immers al jaren voor een standstill. Spierings wil voor 2017 het nieuwe mestbeleid door de Staten hebben geloosd.

Mest en volksgezondheid lijken elkaar te helpen

Zo lijken volksgezondheid en mest elkaar te dienen met een toekomstige wet. Veehouders krijgen mogelijk vanaf 2018 te maken met nieuwe regionale grenzen voor dieraantallen in hun gebied. Daartegenover staat dat zij na pakweg twintig jaar het juk van geldverslindende rechten kunnen afleggen.

Eén reactie

  • Daan1

    Liever dierrechten per land dan begrensd per regio, mogen wel aan Europese regels voldoen maar worden per stadstaatje (=gemeente ) aan de ketting gelegd.

Of registreer je om te kunnen reageren.