Home

Achtergrond 2 reacties

Milde Kamer maakt het Van Dam niet lastig

De begroting 2017 van Economische Zaken – onderdelen landbouw en natuur – is de eerste die van begin tot eind het handschrift van staatssecretaris Martijn van Dam (Economische Zaken) heeft.

Staatssecretaris Martijn van Dam hoeft vandaag, op 22 november, de Tweede Kamer niet te vrezen bij het begin van de begrotingsbehandeling. Vorig jaar kreeg Van Dam bij zijn eerste begroting van de Tweede Kamer een milde behandeling.

VVD: minder regeldruk

In het afgelopen jaar is van verschillende kanten geprobeerd Van Dam een andere richting op te sturen, of op zijn minst het beleid bij te sturen. Denk aan het weidevogelplan van GroenLinks, het idee voor een stoplichtenetiket op voedingsmiddelen van D66, het tegengaan van voedselverspilling door de ChristenUnie. Een deel van die plannen komt deze week terug bij de begrotingsbehandeling in de Tweede Kamer.

VVDvindt dat de politiek zich moet realiseren dat de sector zaken prima zelf kan regelen. Woordvoerder Helma Lodders benadrukt de kracht van de land- en tuinbouw, die ondanks alle moeilijkheden toch de kracht heeft om de exportpositie te verbeteren. Lodders: “Dat komt door de inzet van boeren en tuinders, die zich 24 uur per dag, zeven dagen in de week inzetten voor hun bedrijf.” Lodders wil verlaging van de regeldruk door middel van een speciaal agroloket, waar boeren overbodige regels kunnen melden. Innovatie moet minder belemmerd worden door regelgeving.

PvdA vraagt aandacht voor de omslag van gangbare naar natuurinclusieve landbouw. Woordvoerder Henk Leenders heeft daar eerder al op aangedrongen. PvdA stelt verder dat nadelige volksgezondheidseffecten van de veehouderij nadrukkelijker op de agenda moeten komen.

CDA: focus op weersverzekering

CDA’er Jaco Geurts vindt dat bodemvruchtbaarheid en het belang van vasthouden van organische stof in de bodem in Nederland nog onvoldoende leeft. “Dat moet hoger op de politieke agenda”, vindt hij. Het moet terugkomen in het volgende Nitraat-actieprogramma, aldus Geurts. Het CDA strijdt voor een vrijstelling van de assurantiebelasting op de brede weersverzekering.

Fatma Koşer Kaya (D66) constateert dat het voor de toekomst van de boer belangrijk is dat 'we duurzaam produceren en innovatie aanjagen. Europese gelden moeten daar meer voor worden ingezet'. Ze bepleit meer transparantie en tegelijkertijd minder administratieve lasten voor de boer. De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit blijft een bron van zorg. "De voedselveiligheid moet worden gegarandeerd."

De Partij voor de Dieren (PvdD) ziet dat het beleid grote problemen voor boeren, dieren, natuur en milieu oplevert. "200.000 tot 400.000 koeienoffers op het altaar van de economie. Derogatie in gevaar, melkveehouders die de overheid openlijk vragen waarom geen halt is toegeroepen aan de uitbreiding."

PVV: Tasty Dutch-label

PVV-Kamerlid Dion Graus pleit voor een betere bescherming van 'oer-Hollandsche' producten. "De invoering van een Tasty Dutch-label in het buitenland en 'Oer Hollandsch’ voor de Nederlandse markt moet ervoor zorgen dat mensen producten van eigen bodem sneller kunnen herkennen en kopen om onze boeren meer omzet te gunnen”, zegt Graus. De parlementariër wil mest niet langer als afvalstof, maar als waardevolle bouw-, grond- en energiestof aanmerken. Ook wil hij juist meer fosfaat. “Deze behoren tot de zeer schaarse, primaire levensbehoeften onder meer om zuurstof te binden”, vindt Graus, die net als Carla Dik-Faber (ChristenUnie) pleit voor een beter verdienmodel voor boeren en tuinders. Dik-Faber staat voor een sterke voedselagenda met onder meer versterking van de verbinding tussen boer en burger, regionalisering van de voedselproductie en een toekomst voor jonge boeren. Dik-Faber pleit voor een Ambassadeur Voedselverspilling.

SGP: overheid te passief

SGP'er Elbert Dijkgraaf hekelt de bezuiniging op innovatieregelingen en op afschaffing van de BTW-landbouwregeling. “Terwijl het kabinet zegt in te zetten op verduurzaming van de landbouw, zijn productschappen afgeschaft, is er geen oog voor de gevolgen van handelsverdragen voor de boer en is er nog geen begin van een antwoord op de vraag hoe boeren voldoende inkomen houden”, vindt Dijkgraaf.

GroenLinks: weidevogels opnieuw op agenda

GroenLinks vindt dat staatssecretaris Van Dam tot nu toe weinig bereikt heeft. Woordvoerder Rik Grashoff zal opnieuw aandacht vragen voor betere bescherming van de weidevogels. Dat is volgens Grashoff een typisch voorbeeld van nul vooruitgang door Van Dam. Het fosfaatrechtenstelsel wil GroenLinks ook niet ongemoeid laten bij de begrotingsbehandeling. Dit is volgens hen ‘ook een mislukking onder Van Dam’.

Jan Braakman en Mariska Vermaas

Laatste reacties

 • oorspronkelijk

  veel te veel papieren voornemens toch meer regeldruk
  vvd sector is krachtig lost het zelf op
  voor mij de meeste vraagtekens hoezo fosfaat ingrijpen.
  V.V.D. BRUTAAL MENS HEEFT DE HALVE WERELD.
  waar en wanneer en hoe gereguleerd moet worden daarvoor moet toch af gegaan worden op sporen in het verleden

 • melkveehouder .

  Ja, laat het CDA zich vooral druk maken over de brede weersverzekering in plaats van hun afgevaardigden in de waterschappen een schop onder hun kont te verkopen. Groen links heeft wensen, en groen rechts voert het uit. Bah! Geef mij maar Elbert Dijkgraaf van de SGP, die man heeft verstand van zaken en houdt zijn rug recht!

Of registreer je om te kunnen reageren.