Home

Achtergrond 5 reactieslaatste update:2 nov 2016

Brabant: eerst mest bewerken, dan pas opslaan

Het Brabantse expertteam mestbewerking stelt voor om drijfmest op termijn niet meer onbewerkt op de slaan. Het uitgangspunt in het nieuwe Brabantse mestbeleid is dat alle mest bewerkt of verwerkt gaat worden. Anno nu geldt nog een bouwstop voor mestverwerkingsinstallaties en vergisters.

Provincie Noord-Brabant werkt aan een nieuw mestbeleid. Uitgangspunt is dat alle mest bewerkt of verwerkt gaat worden. Drijfmest mag op termijn niet meer onbewerkt worden opgeslagen. Een expertteam Mestbewerking werkte in opdracht van de provincie de mogelijkheden van mestbewerking uit. Maandagavond boden zij hun rapport aan Provinciale Staten en gedeputeerde Anne-Marie Spierings (Agrarische ontwikkeling) aan.

Stalsystemen op de schop

De werkgroep wil dat alle mest wordt bewerkt op het boerenerf, waarna het wordt verwerkt en verwaard bij gespecialiseerde bedrijven op industrieterreinen. Samenwerkende boeren kunnen onder voorwaarden wel een installatie plaatsen in het buitengebied.

Dit betekent dat stalsystemen moeten worden aangepast. Brabant verwacht dat boeren af kunnen met goedkopere stalsystemen en een nieuw verdienmodel voor de bewerkte mest kunnen creëren. Als voorbeeld wordt genoemd het gescheiden opvangen van mest in de kelders (varkenstoilet), vergisten op het boerenerf of het dagelijks afvoeren van mest naar be- of verwerking. Doel is het reduceren van emissie uit mest, het sluiten van mineralenkringlopen en een nieuw verdienmodel voor boeren te creëren.

Nieuw mestbeleid

De werkgroep adviseert de provincie om meer mestbewerkings- en verwerkingscapaciteit te realiseren dan wettelijk verplicht. Ook is het de bedoeling dat de provincie volop inzet op het ontwikkelen van nieuwe technieken om mest te verwaarden en moeten koplopers gestimuleerd worden.

In december komt gedeputeerde Anne-Marie Spierings met het nieuwe mestbeleid. In het voorjaar zal Provinciale Staten beslissen.

Overschotsmest moet verwerkt

Vorige week kwam de commissie-Nijpels met een soortgelijk plan: er mag in de toekomst geen onbewerkte mest meer afgevoerd worden van veebedrijven naar andere vee- en akkerbouwbedrijven; alle overschotsmest moet verwerkt worden. De verplichte verwerking van de mest moet de mestverwerking verder aanjagen en mest tot waarde brengen, zegt commissievoorzitter Ed Nijpels. Ook vanuit de commissie-Rosenthal ligt eenzelfde soort plan. FrieslandCampina heeft vanuit dezelfde gedachten eveneens een mestvergistingsproject opgezet voor de zuivelketen.

Laatste reacties

 • mtseshuis

  Idioten..

 • jan1

  Zeg dat wel "mtseshuis" ze weten niet waar ze mee bezig zijn.
  Wat ze doen is mest degraderen ipv. opwaarderen, zodat het nuttig is voor de bodem. vraag mij af of ze wel weten waar voedsel wordt verbouwd. Wie geen "stront" heeft zal ook geen voedsel verbouwen.
  Men laat onze nederlandse van oorsprong goede bodems waar goede producten op verbouwd konden worden verwaarlozen.

 • Bennie Stevelink

  @jan1, voor de tachtiger jaren kwam er nooit dierlijke mest op grond van akkerbouwers of men moest toevallig een varkenshouder vlak in de buurt hebben wonen. Vooral in Drente, Groningen en Zeeland was dit het geval.

 • alco1

  Dat is waar wat Bennie zegt.
  Ook hier moesten akkerbouwers niets hebben van stront, alleen maar onkruid werd ermee aangevoerd werd er geopperd.
  Hou hielden ze hun akkers dan wel vruchtbaar.

  Teerden ze langzamerhand toch wel in met organische stof?
  De opbrengsten worden steeds hoger.
  Normering van kunstmest was er niet.

  Interesant om dit nader te onderzoeken.

  Het blijft echter een dom gegeven mest te verwerken om dan het gedeelte waar ruimte voor is in de normering boven de normale mestgift dit bewerkte product te kunnen inzetten

 • haverboer1

  Als de mest eerst "bewerkt" moet worden voordat het naar een akkerbouwer gaat, zullen er niet veel afnemers meer zijn voor die mest.
  Voor dat je het weet wordt er rotzooi door heen gemengd, of wat zuiveringsslib van de overheid er door. Die moeten er toch ook vanaf.
  Als het rechtstreeks uit een mestkelder komt heeft nog niemand met zijn vingers er aan gezeten.

Laad alle reacties (1)

Of registreer je om te kunnen reageren.