Home

Achtergrond 8 reacties

Extra aanbod van rundermest drijft prijs op

De uitbreiding van de melkveehouderij zorgt voor een toename van het mestaanbod. De prijs van mest ligt in een aantal regio's flink hoger dan vorig jaar.

Handelaren en belangenbehartigers spreken van een behoorlijke toename van het mestaanbod. Hoewel de handel nog niet echt volop aan de gang is, ligt de prijs in een aantal regio's wel flink hoger dan aan het begin van het vorige mestseizoen. Handelaren zeggen er wel bij dat de prijs nog zoekende is en veehouders - zowel melkveehouders als varkenshouders - houden de mest nog wel eens vast in de hoop op lagere prijzen.

De prijs is tussen €1 en €8 per kuub hoger dan vorig jaar. Zo wordt voor de afname van varkensmest in de Achterhoek soms wel €22 per kuub gevraagd; dit was vorig jaar nog €14 in dezelfde periode. In westelijk Brabant ligt de prijs voor varkensmest €1 hoger (nu €18 tot €20) en voor rundermest €2 hoger (€12 tot €14).

De handel in verwerkingsovereenkomsten (VVO/3PO/code61) loopt ondertussen goed door. De prijs die wordt betaald bovenop de 'gewone' ophaalbijdrage ligt tussen €1,50 en €2 per kilo fosfaat. Daarbij is op de diverse websites waar gehandeld kan worden wel te zien dat veehouders die de plicht kunnen overnemen meer vragen dan veehouders die nog mest moeten verwerken bieden.

Het extra aanbod rundermest zorgt voor enige onrust op de mestmarkt. Sommige handelaren nemen alleen nog mest aan van vaste klanten en durven nog niet teveel vast te leggen. Toch lijkt er geen probleem te ontstaan met de verplichte mestverwerking. Veehouders die te veel mest produceren, moeten dit jaar een groter deel van het overschot laten verwerken dan vorig jaar. In regio Zuid is de wettelijke plicht verhoogd van 30 procent vorig jaar naar 50 procent voor dit jaar.

Uit gegevens van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland blijkt dat vorig jaar voldoende mest verwerkt is om aan de nieuwe norm van dit jaar te kunnen voldoen. Daarnaast zijn er diverse initiatieven in gang gezet voor extra mestverwerking. Het is de vraag of er voldoende capaciteit is om de mest te kunnen verwerken die nu extra op de markt komt en voor export weg moet. Deze mest mag namelijk alleen onbehandeld rechtstreeks vanaf een veebedrijf de grens over. Wordt de mest eerst verzameld, dan moet deze eerst bewerkt zijn voordat het voor export weg mag.

Tot nu toe hebben exporteurs van mest altijd wel voldoende mest kunnen plaatsen in landen als Duitsland en Frankrijk. Het zal wel steeds belangrijker worden dat er goed wordt gekeken naar de wensen en eisen die ontvangers aan de mest stellen. Dit jaar zijn de eisen voor de export van Champost naar Duitsland bijvoorbeeld sterk aangescherpt, wat ervoor zorgt dat ook uit die hoek extra meststoffen op de Nederlandse markt komen.

Gezien alle veranderingen in de mestmarkt en het flink toegenomen aanbod van rundermest kan dit jaar nog wel eens een lastig jaar worden om alle mest te kunnen plaatsen. Voor rundermest komt steeds meer vraag vanuit de akkerbouw. Akkerbouwers gebruiken liever rundermest dan varkensmest in verband met gunstigere gehalten en organische stof in de rundermest. Hierdoor zal de verwerking en export van mest steeds vaker bij de varkenshouders terechtkomen, gewoonweg omdat de binnenlandse vraag afneemt.

Laatste reacties

 • rmw

  Die extra te betalen euro's komen volledig bij de ontvanger van de mest terecht? Dat mis ik even in het verhaal... Heb het idee dat er weer ergens flink geld gaat blijven hangen...

 • gerjan slingenbergh

  De afschaffing van het melkquotum gaat de intensieve veehouderij veel geld kosten en dat wisten ze bij de LTO.

 • Knorretjes

  Er blijft teveel geld hangen bij de akkerbouwers. Kwaliteit boeit op dit moment niet veel, gewoon rechtstreeks leveren en minimaal 7euro per m3 betalen waar het uitrijden dan nog wel vanaf moet...

 • leo,s vriend

  gerjan, dat wist elk weldenkend mens toch?

 • Mels

  @Knorretje. Wie produceert er nou teveel stront? De akkerbouwer is bereid het tegen een vergoeding te ontvangen. Als je meent dat dat teveel is wat let je om het te laten verwerken of te exporteren? Zoveel houd de akkerbouwer er echt niet aan over weet ik uit ervaring

 • Ad7

  Dat klopt Mels, de mesthandelaren zijn wel al flink aan het stemming maken bij de redacteuren van Boerderij dan kan er in ieder geval weer flink wat aan de meststrijkstok blijven hangen!

 • agro1

  akkerbouwers zouden veel meer mest willen ontvangen, als er maar niet zoveel 'verrassingen' in de analyse-uitslagen zouden zijn. mineralen 'aftekenen' is geen probleem, maar blind gehaltes goedvinden en bovendien financieel risico lopen voor de stront van een ander??? en bij dit alles zelfs nog betalen voor het uitrijden?? mooi niet!!!!

 • landboer

  Juist agro1 dat is een probleem, vooral voor een akkerbouwer zonder opslag ,want die kan niet met een papieren voorraad sturen dan wordt dus de veilige kant aangehouden terwijl soms later blijkt dat er veel meer ruimte was .

Laad alle reacties (4)

Of registreer je om te kunnen reageren.