Home

Achtergrond laatste update:21 mei 2014

‘Europa is een prachtige verworvenheid’

Paul Sneijder staat nummer vijf op de kandidatenlijst van de PvdA voor de Europese verkiezingen. De oud-correspondent voor de NOS ziet Europa als onvermijdelijk in een wereld die niet bij de dorpsgrens stopt. Hij wil graag een beter Europees energiebeleid.

Paul Sneijder (59) is vooral bekend als verslaggever van de NOS. Na jaren als correspondent in de Verenigde Staten en in Brussel, gaat 
Sneijder nu voor de andere kant van de microfoon. Hij staat op nummer vijf van de kandidatenlijst van de PvdA voor de Europese verkiezingen. Sneijder is volop bezig met zijn campagne. Het is moeilijk om burgers geïnteresseerd te krijgen voor de Europese verkiezingen. “Het is echt heel lastig om de macro-informatie over de Europese Unie naar de situatie van de burger te vertalen. De vertaalslag naar de burger wordt niet goed gemaakt. Ik zie dat veel politici over Europa praten vanuit een soort vooringenomenheid.”

U heeft kritiek op de vertaalslag. Juist u maakte als Brusselse correspondent voor de NOS de vertaalslag naar de burger.

Lachend: “In zekere zin kun je zeggen dat ik mislukt ben in de vijftien jaar dat ik correspondent was. Heel veel dingen van Europa nemen we voor lief. Er is vrede en bijvoorbeeld de economische crisis is in bedwang gehouden door Europees ingrijpen. Griekenland en Spanje lenen weer voor normale tarieven en de eerste tekenen van herstel van de werkgelegenheid zijn er ook. Er zijn regels gesteld om de graaicultuur bij banken aan banden te leggen. Ik moet er niet aan denken waar we nu gezeten hadden als we niet hadden ingegrepen. Europa krijgt hier het krediet niet voor. Burgers hebben vooral veel kritiek op Brussel.”

U klinkt als een groot voorstander van Europa.

“Ik ben absoluut geen Eurofiel. Maar Europa is onvermijdelijk in een wereld die niet bij de dorpsgrens stopt. We hebben te weinig oog voor wat we sinds de jaren vijftig bereikt hebben in Europa. Ik heb acht jaar in de Verenigde Staten gezeten voordat ik naar Brussel ging. Dan bekijk je Europa van een andere kant. Het is heel bijzonder om te zien dat inmiddels 28 lidstaten een deel van de nationale bevoegdheden heeft opgegeven omdat ze denken er gezamenlijk beter van te worden. Het is een prachtige verworvenheid tegen oorlogen en voor meer welvaart. Dit is de enige weg naar de toekomst.”

In het verkiezingsprogramma van de PvdA staat dat Europese landbouwsubsidies ‘oud beleid’ is. De PvdA spreekt van een gemiste kans en meent dat dit geld veel gerichter ingezet kan worden op zaken die economische groei en werkgelegenheid opleveren, zoals onderzoek, innovatie, duurzaamheid en ondernemerschap. Het beleid wordt al sterk veranderd. Is dit niet genoeg?

“Het landbouwbeleid op zich is een prachtig instrument gebleken om in Europa te zorgen voor voedselzekerheid. Daar heeft het beleid van PvdA-er Sicco Mansholt voor gezorgd. Maar het beleid is niet meer van deze tijd. 80 procent van het landbouwbudget gaat naar 20 procent van de boeren. Dat moet anders. We moeten naar een duurzamer Europa.”

Het nieuwe Europees landbouwbeleid kent al vergroening.

“Het nieuwe GLB heeft een beetje vergroening, maar het blijft bij een systeem van subsidie omdat je boer bent. Daarom heeft de PvdA tegen het nieuwe GLB gestemd. Dit beleid staat vast tot 2020. We moeten er de komende periode aan gaan werken om ervoor te zorgen dat het beleid na 2020 of vanaf de ‘midtermreview’ van het huidige beleid verder gaat. We moeten duurzamer gaan produceren en op een meer duurzame manier omgaan met energie en grondstoffen.”

Hoe kan het beleid duurzamer?

“Het beleid moet zowel op het gebied van regelgeving als op het gebied van financiën stimuleren om verder te vergroenen. Op zich is hiervoor een brede basis in het parlement. Er is geduld nodig om het doel te bereiken. We moeten op korte termijn niet te veel veranderingen doorvoeren. Dan zitten ondernemers voortdurend in onzekerheid omdat de regels steeds veranderen.”

Nederland is niet vertegenwoordigd in de landbouwcommissie. Boeren zijn hierover ontevreden.

“Dat is terechte kritiek. De landbouwcommissie gaat over een derde van de Europese begroting. Daar moet je als land bij zijn. Nederland is ook een wereldspeler op het gebied van landbouw. Veel van onze werkgelegenheid vloeit daar uit voort. Het zou daarom goed zijn een lid in de landbouwcommissie te hebben.”

PvdA zat ook niet in de landbouwcommissie.

“Klopt. Ik vind het ook een gotspe dat de PvdA tegen het GLB heeft gestemd terwijl ze zelf niet in de commissie zaten om invloed uit te oefenen. Er moet een volwaardig Nederlands lid in de landbouwcommissie komen. PvdA zal eerder gaan voor de commissies gericht op sociaal beleid en financiën. Maar als we met genoeg mensen zijn, moeten we zorgen dat we in de commissies zitten die bijdragen aan vooruitgang in de toekomst.”

Heeft Nederland veel invloed in de EU?

“Nederland is in Brussel de grote van de kleine en de kleine van de grote. We zijn niet het servet, maar ook niet het tafellaken. Nederland is niet altijd even effectief om op te treden. Als we dreigen uit de euro te stappen, trekken we echt een te grote broek aan. De PVV brengt met oneliners zonder zich te verantwoorden veel schade toe aan de Nederlandse reputatie. Daar kun je niet genoeg afstand van nemen. Tegelijkertijd vind ik dat Nederland als één van de grondleggers van de Europese Unie best meer trots mag uitdragen.”

Er is in Nederland veel kritiek op Europees beleid. Moeten we bijvoorbeeld Europese natuurwetgeving houden?

“Vogels hebben geen paspoort, dus ja. Er moet een Europees raamwerk zijn, dat de lidstaten zelf kunnen invullen. Dat geldt ook voor het landbouwbeleid. Als de vergroeningseisen voor Nederland onevenredig zware lasten met zich meebrengen, mag je daar best creatief mee om gaan. Je moet wel versterking van de natuur realiseren, maar je moet er niet te rigide mee om gaan.”

Wat zou u meer Europees willen regelen?

“Het energiebeleid. Dat is nu allemaal nationaal beleid met als gevolg grote verschillen in gebruik van duurzame energie. Dat zou Europees beter geregeld kunnen worden. Europa moet zich bezighouden met de grote lijnen en niet met zaken als de speeltuin op de hoek.”

Waarom moet een boer op u stemmen?

“Omdat ik iemand ben die wil werken voor de toekomst van de EU, gericht op werkgelegenheid en die ook duurzaam is voor de kinderen van onze kinderen, waarbij Europa is voor de rest van de wereld.”

Serie verkiezingen

In de aanloop naar de Europese verkiezingen op 22 mei komen Nederlandse kandidaten van verschillende partijen aan het woord. Vandaag deel twee van de serie met Paul Sneijder, PvdA. Sneijder staat vijfde op de lijst. Op dit moment heeft PvdA drie zetels in het Europees Parlement.

Stemhulp

Boerderij heeft speciaal voor de Europese verkiezingen een stemhulp ontwikkeld. Met de stemhulp kan op basis van agrarische stellingen bepaald worden welke partij het beste bij uw visie past. De stemhulp is te gebruiken via:
www.boerderij.nl/stemhulp

Of registreer je om te kunnen reageren.