Home

Achtergrond 2783 x bekeken 1 reactie

CO2-uitstoot landbouw neemt toe

Rome – De agrarische sector stoot wereldwijd steeds meer broeikasgassen uit. In de laatste vijftig jaar is de uitstoot reeds verdubbeld en bij ongewijzigd beleid neemt de uitstoot tot 2050 opnieuw met 30 procent toe. Dat verwacht althans de Wereldvoedselorganisatie FAO.

De FAO rapporteert de cijfers aan het Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC). De FAO schrijft dat de uitstoot van akkerbouw en veehouderij is gegroeid van 4,7 miljard ton CO2-equivalenten in 2001 tot 5,3 miljard ton in 2011. De toename vond voor het grootste deel plaats in ontwikkelingslanden waar de landbouw uitbreidt en meer moderne middelen gebruikt, zoals kunstmest.
Binnen de landbouw zijn boerende en scheten latende koeien zijn de belangrijkste bron van broeikasgassen. In 2011 was de methaan die hierbij vrij kwam goed voor 39 procent van de totale uitstoot van broeikasgassen door de sector. Tussen 2001 en 2011 nam deze uitstoot met 11 procent toe. Het gebruik van kunstmest was in 2011 goed voor 14 procent van de uitstoot en de snelst groeiende categorie.
Geografisch vindt 45 procent van de landbouwgerelateerde broeikasgasemissies plaats in Azië en 25 procent in de Amerika's. Afrika was goed voor 15 procent terwijl Europa en Oceanië volgens FAO-statistieken verantwoordelijk zijn voor respectievelijk 11 en 4 procent. De percentages zijn het afgelopen decennium nauwelijks veranderd, maar in 1990 was Azië nog maar goed voor 38 procent en Europa voor 21 procent.
De uitstoot van broeikasgassen vanwege ontbossing ten behoeve van landbouw of anderszins is 10 procent afgenomen in de periode van 2001 tot en met 2010. Gemiddeld kwam de uitstoot in die periode neer op 3 miljard CO2-equivalenten per jaar. De oorzaak ligt in het tegengaan van ontbossing in bijvoorbeeld Brazilië en het toenemend opslaan van CO2 door landen. Aangetaste veengebieden stootten 1 miljard ton CO2 per jaar af.
Volgens Francesco Tubiello van de FAO-divisie voor klimaat en energie zijn de nieuwe data de meest veelomvattende bron van informatie over de uitstoot van broeikasgassen door de landbouw. Niet alleen verschaffen de cijfers landen inzicht in waar de meeste problemen zitten, het helpt ze volgens Tubiello ook bij het werven van fondsen tegen klimaatverandering.

Eén reactie

  • ed12345

    Dat is wel erg kort door de bocht .Zonder enige verdere toelichting of uitleg

Of registreer je om te kunnen reageren.