Foto: Sytze Bakker

Onkruidbestrijding met vuur

In teelten op ruggen is het steeds meer een werkwijze om voor opkomst het onkruid af te branden.