Foto: Anton Dingemanse

Eerste mest op wintertarwe

De laatste week van maart is in Zeeland een begin gemaakt met het uitrijden van dierlijke mest op wintertarwe....