Foto: Henk Riswick

1 miljoen varkens weg?

Het is onmogelijk nu al een helder beeld te schetsen van de gevolgen van de saneringsregeling.