Foto: Mark Pasveer

Ctgb laat 5 nieuwe middelen toe

Het College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden (Ctgb) heeft 5 middelen toegelaten.

Foto: Hans Prinsen

Natuurinclusieve landbouw werkt

Met redelijk eenvoudige maatregelen is de biodiversiteit op gangbare landbouwbedrijven te verhogen.