Vroege peen vroeg gezaaid

Vroege peen vroeg gezaaid

De laatste week van februari is op lichte grond in Flevoland de eerste peen gezaaid. Het gaat om zomerpeen die...

Betere zandgrond

Bodemdag Vredepeel focust op verbeteren van zandgrond

Dorsen in Groningen

Boerderij vloog op 13 augustus over Noord-Nederland, terwijl het landwerk in volle gang was. Bekijk hier deel 1...

Oranje op de boerderij

De spanning stijgt rond het WK voetbal. Er verschijnt steeds meer oranje op en rond de boerderijen.

Gruwelpercelen met aaltjesschade

In het kader van het Actieplan Aaltjesbeheersing zette DLV-plant een aantal zogenaamde gruwelroutes uit langs...

Aaltjes zoeken met DNA-techniek

Wortelknobbelaaltjes kunnen grote schade aanrichten in landbouwgewassen. De Meloidogyne chitwoodi en M. fallax...

Gruwelroute

Om het aaltjesprobleem beheersbaar te houden heeft het HPA samen met LTO het ‘Actieplan aaltjesbeheersing’...