Praktijkproef met vergassing mest

Praktijkproef met vergassing mest

Ureterp – In Friesland wordt gewerkt aan een demo-unit voor het vergassen van rundveemest. Dat meldt...

Opmars groen gas begint in Alkmaar

Amsterdam - Groen gas heeft de toekomst en die toekomst begint in Alkmaar. Daar moet in 2013 een vergasser in...

PvdA vooralsnog tegen opslag

Den Haag - De PvdA is tegen CO2-opslag zolang het kabinet de ambities in het milieubeleid niet opschroeft. Dat...