'NVP wil scoren via de media'

'NVP wil scoren via de media'

De Nederlandse Vakbond Pluimveehouders (NVP) heeft de afgelopen dagen nadrukkelijk de publiciteit gezocht.

PZ overweegt peiling achterban

Het Productschap Zuivel (PZ) beraadt zich nog op de vraag of het zijn achterban gaat raadplegen om te bepalen...

NOP neemt verantwoordelijkheid

De Nederlandse Organisatie van Pluimveehouders neemt stelling tegen de door het landbouwministerie ingevoerde...

Clara Hagen

Clara Hagen is sinds 1 januari 2011 secretaris van de Anevei, de Algemene Nederlandse Vereniging van...

Subsidie voor salmonellabestrijding

De Nederlandse pluimveesector krijgt een Europese subsidie van 3,5 miljoen euro voor de salmonella-aanpak in de...