Foto: Anne van der Woude

LTO: onderzoek weidevogels rammelt

Het oorzakelijk verband tussen bestrijdingsmiddelen in mest en de terugloop van weidevogels is niet aangetoond.

Melkveehouder Minicus Brandsma - Foto: Anne van der Woude

GMO-vrij mengvoer levert geld op

FrieslandCampina start een pilot voor productie van melk waarvan de koeien krachtvoer krijgen zonder genetisch...

Steeds meer varkens vreten het voer van dezelfde fabrikant. De vijf grootste bedrijven leveren inmiddels driekwart van het voer.<br /><em>Foto: Hans Prinsen</em>

Mengvoerafzet blijft onder druk staan

De afzet van varkensvoeders staat onder druk. Toch proberen de grote voerbedrijven hun afzet minimaal gelijk te...

<em>Foto's: Koos Groenewold</em>

TMR-voeren nog niet voor de massa

Wie aan een totaal gemengd rantsoen wil beginnen moet eerst het ‘gewone gemengd voeren’ in de vingers hebben....

Gevarieerd stalmenu

Gevarieerd stalmenu

De foto uit 1944 laat een veehouder zien die een soort schillenkar voor zich uit duwt. In die periode kregen...