Maat: actie beneden alle peil

Den Haag – LTO Nederland is onthutst over de illegale actie die dierenactivisten hebben uitgevoerd op 26...

Samenwerken - Samengaan

LTO enerzijds, vakbonden anderzijds: die versnippering is niet goed voor de boer.

LTO: inzicht prijsvorming nodig

Een groep deskundigen moet de werking van de varkensmarkt en de varkenscyclus onderzoeken en de knelpunten bij...

EU-export varkensvlees gegroeid

De Europese Unie exporteerde tot en met augustus van dit jaar 10,8 procent meer varkensvlees dan een jaar eerder.

Ramekers wint procedure

Jos Ramekers, oud-voorzitter van het Productschap Vee en Vlees (PVV) heeft het beroep tegen het PVV-bestuur bij...

Praat over aanpak zomerdip

De zomerdip leidt tot verhitte discussies. Vion moet beter communiceren met de boer.

Duurzaam boeren vraagt samenspel

Blijf niet vechten over wat duurzame veehouderij is, maar zoek elkaar op en gebruik elkaars kennis. Dan kom je...