Akkerbouw

Nieuws

In 2020 4% meer fosfaatruimte op bietenland

Suikerbietentelers kunnen op hun suikerbietenpercelen in 2020 gemiddeld 4% meer fosfaat aanvoeren dan in de jaren ervoor. Dat blijkt uit cijfers van het suikerbieten-teeltregistratieprogramma Unitip.

In 2020 is er een nieuwe indeling van fosfaatklassen en gebruiksnormen. Op basis van de ingevulde Pw-getallen in Unitip is de invloed daarvan op de gebruiksruimte voor fosfaat berekend. De berekening is gebaseerd op gegevens van 19.800 hectare, ongeveer een kwart van het totale suikerbietenareaal in Nederland. In 2020 is de norm voor fosfaatklasse laag met 5 kilo fosfaat per hectare verhoogd. Daarnaast is de oude categorie neutraal, die liep van een Pw-getal van 36 tot en met 55 opgesplitst in een klasse neutraal en ruim. De nieuwe fosfaatklasse neutraal loopt van Pw 36 tot en met 45. Deze klasse heeft er in 2020 10 kilo fosfaat per hectare bijgekregen. Voor de klasse hoog met een Pw-getal boven de 55 is de fosfaatnorm met 10 kilo per hectare met 10 kilo verlaagd naar 40 kilo per hectare. Gemiddeld komt dat neer op een stijging van 2,8 kilo fosfaat per hectare.

In de berekening is niet meegenomen dat op een perceel in de hoge klasse 5 kilo fosfaat extra aangevoerd mag worden indien minstens 20 kilo fosfaat op zo’n perceel aangevoerd wordt met organischestofrijke mestsoorten.

Of registreer je om te kunnen reageren.