Akkerbouw

Nieuws

Eurofins ziet forse toename N- en S-mineralisatie

De warmte en neerslag dezer dagen zorgen voor een enorme groei aan plantbeschikbare stikstof (N) en zwavel (S) in de bodem. Laboratoriumgroep Eurofins beveelt een controlemoment aan.

Doordat het bodemleven actief wordt, vindt veel mineralisatie plaats. Veel beschikbare stikstof en zwavel lijkt positief, omdat het een groei-impuls aan het gewas kan geven. Het risico is echter groot dat de verhouding tussen de nutriënten in de bodem wordt verstoord, meldt de agrarische afdeling van Eurofins.

Door de grillige seizoensstart, met koud en droog weer, zijn de gewassen achtergebleven in groei. Ook het bodemleven bleef door het gebrek aan vocht relatief inactief. De recente heftige regenbuien zorgen voor een extreme activatie van het bodemleven. Dat actieve bodemleven vreet organische stof. De afbraak van de organische stof zorgt voor het vrijkomen van N en S en in mindere mate van fosfaat (P). Daarnaast lossen kunstmestkorrels in een vochtige bodem gemakkelijk op, wat de toename van stikstof en zwavel versterkt.

Gewasgroei verstoord door sterke toename N en S

Naast N en S moeten onder andere ook kalium (K), magnesium (Mg), calcium (Ca), zink (Zn) en mangaan (Mn) door de plant worden opgenomen. Als deze essentiële nutriënten de beschikbaarheid van N en S niet kunnen bijbenen, wordt de gewasgroei verstoord. Dat kan leiden tot bijvoorbeeld risico op legering, vatbaarheid voor ziektes en mindere bewaarkwaliteit.

Monitoringspercelen van Eurofins Agro onderbouwen de theorie en vertonen in zeer korte periode een enorme groei in de beschikbaarheid van de genoemde mineralen. Zo lagen de gemiddelde N-cijfers in de droge periode rond 70 kilo per hectare, terwijl na de neerslag extremen van meer dan 300 kilo worden gevonden en een gemiddelde van 185 kilo per hectare wordt gemeten. Een stijging die zich binnen enkele dagen kan voltrekken.

Controle van de nutriëntenbeschikbaarheid kan bijvoorbeeld met de Bijmestmonitor van Eurofins.

Of registreer je om te kunnen reageren.