Akkerbouw

Nieuws

België: veel insecten in bieten zonder neonics

Ook in België worden veel bieten waarvan het zaad niet is behandeld met neonicotinoïden aangetast door insecten,

Volgens het Koninklijk Belgisch Instituut tot Verbetering van de Biet (KBIVB) wordt vrijwel overal in België de aanwezigheid van zwarte bladluizen gemeld. “Maar ze zijn niet in alle percelen aanwezig. De bladeren rollen op en krullen door zuigschade, maar die schade is zelden noemenswaardig. Deze bladluizen zijn zeer slechte overdragers van de vergelingsziekte.”

Schadedrempel

De KBIVB hanteert als schadedrempel dat 30% tot 50% van de planten kolonies met luizen moet bevatten. “Dat is nog niet waargenomen in de velden die wij volgen. De kosten van een bespuiting met insecticiden zullen slechts zeer zelden worden gecompenseerd door een verhoging van de bietenopbrengst. Bieten waarvan de zaadcoating neonicotinoïden bevat, zijn nog steeds beschermd.”

Ontheffing verbod neonicotinoïden in België

In de EU zijn neonicotinoïden sinds eind vorig jaar verboden, behalve in kassen. De overheid in België gaf voor dit jaar een ontheffing voor het verbod, maar stelt strenge eisen aan vervolgteelten. Daarom is lang niet alle bietenzaad gecoat met neonicotinoïden.

Nederland geeft geen ontheffing. Suiker Unie constateert in de bieten veel meer aantastingen door insecten dan in andere jaren. Of dit tot schade leidt, is nu nog niet te zeggen.

Of registreer je om te kunnen reageren.