Akkerbouw

Nieuws 1 reactie

Geen opbrengsteffect variabel poten

Aardappelen poten met een variabele pootafstand leidde in 2018 niet tot hogere aardappelopbrengsten.

Dat bleek uit een proef in West-Vlaanderen van het Proefcentrum van de Aardappelteelt (PCA) en de Bodemkundige Dienst van België. De test is uitgevoerd op een bont perceel, waarvan de zwaarte varieerde van zandleemgrond tot bijna klei.

Opbrengstpotentieel

In theorie heeft zwaardere grond een hoger opbrengstpotentieel dan lichtere grond, en kan zodoende om de opbrengst te maximaliseren op zwaardere grond de pootafstand vernauwd worden en op lichtere gronden ruimer gepoot worden. Krapper poten (31,5 cm) gaf op het zware deel geen meeropbrengst. De standaard pootmaat van 35 cm gaf de hoogste opbrengst. Op de lichtere stukken leidt 10% verder poten (38,5 cm) niet tot een significant verschil in opbrengst, wat in principe betekent dat hier door verder te poten op pootgoed bespaard kan worden.

Meer onderzoek vereist

Jill Dillen en Davy Vandervelpen van de Bodemkundige Dienst en PCA-coördinator Kurt Cornelissen concluderen dat variabel poten beloftevol lijkt, maar dat meer onderzoek vereist is. Zo vragen de onderzoekers zich af of de geleidbaarheid van de bodem (EC-waarde) van de Verisscan wel de juiste graadmeter is om de kwaliteit van de grond weer te geven. Zones met een hogere EC zijn niet steeds beter dan zones met een lagere EC, aldus PCA.

Eén reactie

  • gembok

    Deze conclusie is in tegenspraak tot de ervaringen van de gebruikers van de Baselier pootcombi, ik citeer Dhr. Aart Maris uit Fijnaart"van de frietfabriek krijg je een gemiddelde pootafstand. Dat is over het algemeen vrij ruim, omdat zij een grote, lange aardappel willen hebben. Maar als je met verschillende grondsoorten te maken hebt, dan is hun advies niet bruikbaar. Dan heb je er op zware grond te weinig gepoot en krijg je een te grove aardappel, terwijl de aardappelen op de lichtere grond juist te ver achterblijven" Op de zwaardere grond heeft Maris de afgelopen 2 jaar aantoonbaar 25% meer knollen. "De groeikracht is daar groot. Poot je er te weinig, dan groeien ze te hard. Door nauwer te planten heb ik veel meer kilo's en is het resultaat veel gelijkmatiger"

Of registreer je om te kunnen reageren.