Akkerbouw

Nieuws

Geen opbrengsteffect variabel poten

Aardappelen poten met een variabele pootafstand leidde in 2018 niet tot hogere aardappelopbrengsten.

Dat bleek uit een proef in West-Vlaanderen van het Proefcentrum van de Aardappelteelt (PCA) en de Bodemkundige Dienst van België. De test is uitgevoerd op een bont perceel, waarvan de zwaarte varieerde van zandleemgrond tot bijna klei.

Opbrengstpotentieel

In theorie heeft zwaardere grond een hoger opbrengstpotentieel dan lichtere grond, en kan zodoende om de opbrengst te maximaliseren op zwaardere grond de pootafstand vernauwd worden en op lichtere gronden ruimer gepoot worden. Krapper poten (31,5 cm) gaf op het zware deel geen meeropbrengst. De standaard pootmaat van 35 cm gaf de hoogste opbrengst. Op de lichtere stukken leidt 10% verder poten (38,5 cm) niet tot een significant verschil in opbrengst, wat in principe betekent dat hier door verder te poten op pootgoed bespaard kan worden.

Meer onderzoek vereist

Jill Dillen en Davy Vandervelpen van de Bodemkundige Dienst en PCA-coördinator Kurt Cornelissen concluderen dat variabel poten beloftevol lijkt, maar dat meer onderzoek vereist is. Zo vragen de onderzoekers zich af of de geleidbaarheid van de bodem (EC-waarde) van de Verisscan wel de juiste graadmeter is om de kwaliteit van de grond weer te geven. Zones met een hogere EC zijn niet steeds beter dan zones met een lagere EC, aldus PCA.

Of registreer je om te kunnen reageren.