Akkerbouw

Nieuws 1 reactie

Bekijk eerst de grond, dan pas aan het werk

Op lichte grond legt de voorjaarsgrondbewerking de basis voor een ongestoorde gewasgroei in het nieuwe seizoen. Een gezonde bodem is ook belangrijk om uit- en afspoeling van mineralen en gewasbeschermingsmiddelen naar het milieu te voorkomen.

De bodem staat in het middelpunt van de belangstelling. Niet alleen bij akkerbouwers, maar ook bij instanties als waterschappen, drinkwaterbedrijven en milieuorganisaties. Reden om gezamenlijk projecten op te zetten om de bodemkwaliteit te verbeteren om zo emissies van meststoffen en gewasbeschermingsmiddelen naar het milieu te voorkomen, zonder dat het ten koste gaat van de opbrengsten.

Levende bodem

Binnen het interregionale project ‘Levende Bodem’ organiseerde Delphy op 22 maart samen met ‘Schoon Water voor Brabant’ en ‘Brabant Bewust’ een demonstratie voorjaarsgrondbewerking op zandgrond bij Verhoeven Gewasverzorging in Erp.

Bezoekers van de grondbewerkingsdemonstratie krijgen uitleg over de opbouw van de bodem. - Foto: Van Assendelft
Bezoekers van de grondbewerkingsdemonstratie krijgen uitleg over de opbouw van de bodem. - Foto: Van Assendelft

Een op het perceel en omstandigheden afgestemde voorjaarsgrondbewerking is een van de maatregelen om te komen tot een gezonde bodem waarop een gewas goed groeit. In een ruime profielkuil gaf Delphy-adviseur Jos van Hamont uitleg over het profiel van deze eerdgrond. Het advies is om eerst goed in de grond te kijken, naar welke voorjaarsbewerking nodig is. De grond heeft een dikke bouwvoor met daaronder een laag met ingespoelde humus. Deze laag kan verdichten en zou dan gebroken moeten worden om overtollig water door te laten. Het profiel van dit perceel is volgens Hamont goed op orde zodat het niet diep bewerkt hoeft te worden om suikerbieten te kunnen zaaien. Een goede bodem hoeft niet intensief bewerkt te worden, deze herstelt zichzelf. Hamont geeft de voorkeur aan een niet-kerende grondbewerking omdat dan het gunstige bodemleven en organische stof bovenin de bouwvoor blijft.

Demonstratie 4 machines

De werking van 4 machines werd gedemonstreerd:

  • een Lemken 5-schaar openrister-ploeg met flexpack vorenpakker
  • een Imants spitmachine
  • een Normad Evers woelcombinatie
  • een Ovlac ecoploeg van Koeckhoven.net.

De Lemken-ploeg combineert met de opgebouwde flexpack vorenpakker 4 bewerkingen in één werkgang: keren, ondergronden, aandrukken en zaaibed maken. Een punt van aandacht is de bandbreedte. Vanwege de bodemdruk is dit vaak een compromis, waardoor de banden voor optimaal ploegwerk te breed zijn.

De Imants spitmachine heeft geïntegreerde woelers waarmee in dezelfde werkgang ook de ondergrond losgemaakt wordt. De aangebouwde harkrol drukt de grond aan en maakt een zaaibed.

De Evers woelcombinatie heeft 2 rollen: 1 om de grond aan te drukken en een tweede om een zaaibed te maken. Met de breedte en de vorm van de beitels kan de intensiteit van de grondbewerking aangepast worden.

Een nieuw fenomeen voor de zandgrond is de onland ecoploeg van Koeckhoven.net. Hiermee kan onder de juiste omstandigheden 5 centimeter diep geploegd worden. Dit systeem kan gezien worden als een compromis tussen de standaard kerende grondbewerking en een niet-kerende grondbewerking.

Eén reactie

  • jan4072

    Interessant. In het voorjaar van 1976 moest ik 7cm diep ploegen op mijn stage adres in Ontario Canada. Paar dagen later nadat het iets opgedroogd was er overheen met dubbele cambridge rol (met daar tussen grove triltand) om de kluiten kapot te drukken en klaar was het land om mais te zaaien.

Of registreer je om te kunnen reageren.