Akkerbouw

Nieuws 1 reactie

‘Keuringsdienst NAK werkt doeltreffend’

De NAK functioneert goed, volgens adviesbureau Kwink. De keuringsdienst voert de wettelijke taken doeltreffend uit en voorkomt zo dat uitgangsmateriaal op de markt komt dat niet aan de wettelijke eisen voldoet.

In verhouding tot het aantal keuringen komt het weinig voor dat een partij of perceel onterecht wordt afgekeurd of in klasse wordt verlaagd. Ook het aantal onterechte goedkeuringen is beperkt.

Dat concludeert Kwink in een evaluatie van de NAK in opdracht van het ministerie van Economische Zaken. De evaluatie beslaat de periode 2010 tot en met 2016.

Aanbevelingen

Kwink doet ook een aantal aanbevelingen. De keuringsdienst moet het risicogerichte toezicht verder ontwikkelen. Ook moet de NAK een te nauwe band tussen keurmeester en het te keuren bedrijf voorkomen. De NAK moet tevens alert blijven op de scheiding tussen het bestuur en de keuringsactiviteiten. De sectoren zitten namelijk in het bestuur.

NAK-directeur Eric Casteleijn is blij met de conclusie van Kwink dat de keuringsdienst doeltreffend werkt. “We zijn al bezig met het risicogerichte toezicht. Ook werken we al met clusters van keurmeesters in een bepaalde regio.”

Bestuurlijke verantwoordelijkheid

Wat betreft de bestuurlijke verantwoordelijkheid stelt Casteleijn dat de NAK dat al heeft geregeld. “Het is een aantal jaren geleden al statutair geregeld dat de bevoegdheden van het bestuur zich beperken tot de rol van raad van toezicht. Het bestuur kan zich in de uitoefening van zijn taak laten bijstaan door adviseurs die deskundig zijn op bepaalde terreinen. In de begeleidende brief constateert de minister van EZ dat het huidige bestuur onafhankelijk en competent is.”

Eén reactie

  • sjoerddehoop1

    Het is maar goed dat de politieke plannen van enkele jaren geleden, om de NAK en andere keuringsorganisaties zoals SKAL samen te voegen tot één grote NVWA, toen niet zijn doorgegaan.
    Deze keuringsinstanties moesten toen heel sterk lobbyen om dat te voorkomen. Nu blijkt ook dus ook uit onderzoek dat de NAK het alleen ook heel goed kan. De SKAL trouwens ook.

Of registreer je om te kunnen reageren.