Akkerbouw

Nieuws 2889 x bekeken

CBS: Meer suikerbieten, flink minder tarwe

Het areaal granen kromp in 2016 flink, terwijl het areaal suikerbieten en uien flink toenam. Dat blijkt uit de landbouwtelling 2016, die het Centraal Bureau voor de Statistiek bekend maakte.

Deze tendensen waren al bekend uit de voorlopige CBS-cijfers die het statistiekbureau in juni bekend maakte. Nu zijn de exacte areaalcijfers bekend.

De grootste areaalstijging in absolute hectares zijn suikerbieten. Dat areaal groeide van 58.440 hectare naar 70.570 hectare. Dat is 12.130 hectare meer, een groei van 20,8%. Het areaal wintertarwe daarentegen kromp 10.790 hectare, van 127.470 naar 116.680. Ook het zomertarwe-areaal kromp flink, van 15.000 naar 11.000 hectare. Een krimp van 26,7%. Wintergerst daarentegen liet een groei zien van 2.140 hectare, 28% meer dan vorig jaar.

Groei areaal consumptieaardappelen

Het areaal consumptieaardappelen groeide met 1.270 hectare tot 73.010 hectare, een lichte groei van 1,8%. Het areaal pootaardappelen slonk met een 0,5% tot 41.350 hectare. Het areaal zetmeelaardappelen bleef nagenoeg constant (42.930 naar 43.160 hectare in 2016).

Het areaal zaaiuien groeide van 23.890 naar 24.950 hectare (+4,4%) en het areaal plantuien van 7.860 naar 7.970 hectare (+1,4%).

Gewassen die in absolute hectares weinig voorstellen, maar relatief veel krimpen, zijn bruine bonen (820 hectare, -47,8%), schorseneren (450 hectare, -42.3%), koolzaad (1.700 hectare, -25,1%) en triticale (1.040 hectare, -23,5%).

Of registreer je om te kunnen reageren.