Akkerbouw

Nieuws

Afgekeurd pootgoedareaal hoogste sinds 2012

Keuringsdienst NAK heeft tot en met week 31 15,5% van het pootgoedareaal in klasse verlaagd. Van het areaal is 2,6% afgekeurd voor gebruik als pootgoed. Het aandeel afkeuringen en klasseverlagingen is het hoogste sinds 2012.

In 2012 werd 3,1% afgekeurd en 19,5% in klasse verlaagd tot en met week 31.

Veel erwinia en virusbesmettingen

De oorzaak van de klasseverlaging of afkeuring is in 82% erwinia. Dat is in jaren niet zo hoog geweest. Dat komt omdat veel pootgoed vorig jaar onder natte omstandigheden is gerooid. Dit voorjaar was het weer vaak niet optimaal voor het poten. Wanneer aardappelen onder natte omstandigheden worden gerooid of gepoot, kan de erwiniabacterie zich gemakkelijker verspreiden.

Ook virus speelt dit jaar een belangrijkere rol in de veldkeuring dan in andere jaren. En ook dit was te verwachten. De NAK verlaagde vorig najaar in de nacontrole 14,9% van het pootgoed in klasse vanwege virusbesmetting. Dat varieerde in de drie jaar daarvoor van 6,7% tot 7,6%.

Groot contrast met groeiseizoen 2014

De resultaten van de veldkeuring steken schril af tegen die van groeiseizoen 2014. Toen was 0,9% van het pootgoed afgekeurd tot en met week 31 en 8,6% in klasse verlaagd. Dit jaar mag 1.026 hectare niet als pootgoed worden verkocht vanwege afkeuring. Het effect op de beschikbaarheid van pootaardappelen wordt gecompenseerd doordat het areaal met 40.205 hectare het grootst is in zeker elf jaar. In 2014 is 0,9% afgekeurd van de 38.625 hectare. Toen bleef er netto 38.280 hectare pootaardappelen over. Dat is dit jaar 39.179 hectare.

De NAK heeft voor 70% van de percelen toestemming gegeven voor de loofvernietiging of de teler heeft die reeds uitgevoerd. Door de lage knolzetting per plant, hebben de aardappelen eerder de pootgoedmaat bereikt. Omdat het groeiseizoen zo ver gevorderd is, publiceert de NAK geen voortgang meer van de veldkeuring.

Of registreer je om te kunnen reageren.