Akkerbouw

Nieuws 1 reactielaatste update:22 jul 2016

België ziet groei biologische landbouw afnemen

De biologische landbouw in België groeit nog wel, maar langzamer dan voorheen. In 2015 groeide het aantal biologische bedrijven met 5,3%.

In de periode van 2010 tot en met 2014 nam het aantal biologische bedrijven met gemiddeld 9,3% per jaar toe. Ook blijft biologisch een vooral Waalse aangelegenheid.

Dat blijkt uit cijfers van de Federale Overheidsdienst Economie, qua rol vergelijkbaar met het Nederlandse ministerie van Economische Zaken. Uit de cijfers blijkt dat nu 1.717 biologische boeren actief zijn in België en dat zijn er iets meer dan in Nederland, waar het aantal in 2015 licht kromp. Ongeveer drie van de vier biologische bedrijven ligt in Wallonië, het zuidelijke en hoofdzakelijk Franstalige deel van België.

Biologische omschakeling populair in rundveehouderij

Dat vooral Wallonië zich richt op biologische productie, komt volgens het Vlaamse Instituut voor Land- en Tuinbouw doordat hier de rundveehouderij groter is. Biologische omschakeling is in deze sector relatief populair in vergelijking met andere sectoren. In Wallonië werden in 2015 77.704 biorunderen geteld, in Vlaanderen 2.565.

De groei is het meest vertraagd in het zuiden van het land, maar ook in het Noorden lag het groeitempo wat lager dan voorheen. In Vlaanderen schakelden vooral tuinbouwbedrijven om. In Wallonië betrof het vooral veehouders. Over het algemeen geldt dat de landbouw in Wallonië meer kleinschalig is en in Vlaanderen grootschaliger, zoals in Nederland.

Uit de opsplitsing per bedrijfstype blijkt dat in Wallonië hoofdzakelijk veetelers omgeschakeld zijn, terwijl het in Vlaanderen veeleer gaat om tuinbouwbedrijven. De oppervlakte voor biologische landbouw nam de voorbije vijf jaar met 41,2% toe tot 68.780 hectare in 2015, terwijl het aantal runderen vorig jaar op 80.269 uitkwam, een toename met 25,4%.

Eén reactie

  • infodoc1

    de regels voor omschakeling zijn in Vlaanderen versoepeld in 2016, hierdoor hebben een aantal potentiële omschakelaars bewust gewacht. Vooral in de melkveehouderij zijn nu wel een aantal omschakelaars. (na 1 jaar omschakeling grond kan de dierlijke productie nu met 6 maand biovoeders omgeschakeld worden, waar dat vroeger de volle 2 jaar bio(kracht)voer was.

Of registreer je om te kunnen reageren.