Akkerbouw

Nieuws laatste update:1 apr 2016

Nefyto: krom besluit overheid over onkruidmiddelen

De overheid meet met twee maten als het gaat om gewasbeschermingsmiddelen. Dat schrijft Nefyto naar aanleiding van het besluit van Sharon Dijksma, staatssecretaris van Milieu, om vanaf 1 april onkruidbestrijdingsmiddelen te verbieden op verhardingen.

Het College voor de Toelating van Gewasbeschermingsmiddelen en Biociden (CTGB) heeft middelen voor de onkruidbestrijding een toelating gegeven na een toetsing op wetenschappelijke basis, terwijl de staatssecretaris diezelfde middelen verbiedt. Spoorwegen, vliegvelden en de petrochemische industrie zijn uitgezonderd, evenals de pleksgewijze bestrijding van duizendknoop en ambrosia.
Nefyto, de overkoepelende organisatie van producenten en handelaren in gewasbeschermingsmiddelen, is benieuwd naar het advies van de Raad van State over het besluit van Dijksma. Toelatingshouders zullen juridische procedures tegen het besluit starten, verwacht de brancheorganisatie. 'Het is een krom besluit'.

Hogere kosten voor onkruidbestrijding

Nefyto verwacht dat gemeenten, terreinbeheerders en bedrijven nu hogere kosten moeten maken voor de onkruidbestrijding. 'Want bestrijdingsmethoden zonder chemische middelen zijn duurder, minder effectief en zorgen voor extra uitstoot van CO2 en fijnstof. Daarnaast vrezen we voor een forse toename van het gebruik van illegale middelen.'

Investeringen in apparatuur voor niets

Terreinbeheerders hebben geïnvesteerd in apparatuur om met een minimale hoeveelheid onkruidbestrijdingsmiddelen verhardingen onkruidvrij te maken. Nefyto stelt dat die investeringen nu 'praktisch waardeloos' worden. Dijksma verbiedt het gebruik op verharde ondergronden vanwege de afspoeling van middelen naar het oppervlaktewater. Nefyto erkent dat in oppervlaktewater dat wordt gebruikt als drinkwater te veel glyfosaat zit. 'De vraag is of deze problemen met het verbod worden opgelost', schrijft Nefyto. 'Er zijn geen andere waterkwaliteitsproblemen die worden toegeschreven aan het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen buiten de landbouw.'

Of registreer je om te kunnen reageren.