Akkerbouw

Nieuws 1540 x bekeken 3 reacties

'GMO-verbod schaadt mens, milieu en natuur'

Een verbod op GMO-gewassen heeft grote gevolgen voor mens, natuur en milieu. Volgens een studie van Purdue University leidt het tot hogere voedselprijzen, meer emissie van broeikasgassen en omzetting van natuur in landbouwgrond.

In 2014 werd wereldwijd 181 miljoen hectare GMO-gewassen geteeld in 28 landen door 18 miljoen boeren. Van het GMO-areaal staat 40% in de Verenigde Staten. Als genetisch gemodificeerde gewassen worden verboden, daalt de hectareopbrengst bij mais met gemiddeld 11%, berekenen de Amerikaanse onderzoekers. Bij sojabonen is dat 5%. De opbrengstdaling maakt mais 28% duurder en soja 22%. Een GMO-verbod maakt voedsel 1 tot 2% duurder, concluderen de onderzoekers in hun studie.

102.000 hectare extra akkerland nodig

Om de productiedaling te compenseren is in de Verenigde Staten 102.000 hectare extra akkerland nodig, door weilanden of natuurgebieden om te ploegen of bossen te kappen. Voor de hele wereld komen de onderzoekers op 1,1 miljoen hectare extra akkerland die nodig is om de voedselproductie op peil te houden.

'Zonder GMO-gewassen stijgt uitstoot broeikasgas'

Door de grondomzetting komen broeikasgassen vrij, stelt professor Wally Tyner van Purdue University in West Lafayette, Indiana (VS). "Er is meer akkerland nodig om de gevolgen van een verbod op GMO-gewassen op te vangen, dan wordt gebruikt voor de teelt van mais voor ethanol. Sommige maatschappelijke groeperingen zijn tegen GMO-gewassen en willen tevens de opwarming van de aarde tegengaan. Zonder GMO-gewassen stijgt echter de uitstoot van broeikasgassen."

De bevindingen van de wetenschappers verschijnen in een rapport, dat dit voorjaar wordt gepubliceerd. De studie is gesubsidieerd door de California Grain & Feed Association, de brancheorganisatie van graanverwerkers en voerproducenten.

Laatste reacties

 • Timpelsteed

  The problem with the world is that the intelligent people are full of doubts, while the stupid ones are full of confidence (Charles Bukowski).

 • jouhoe

  It ain't what you don't know that gets you into trouble. It's what you know for sure that just ain't so.

  Mark Twain

 • W Geverink

  If you can not convince them, confuse them. (Joe schlunk)Of registreer je om te kunnen reageren.