Akkerbouw

Nieuws

Microplastics via wormen slecht voor ecosysteem

Microplastics op het grondoppervlak hebben in grote concentraties een direct negatief effect op aardwormen.

De wormen eten de plastics op en poepen ze uit. Zo verspreiden de deeltjes zich in de grond en verplaatst het microplastic zich van het grondoppervlak naar diepere bodemlagen, met het risico op uitspoeling naar het grondwater. De wormen kunnen achterblijven in groei en minder diepe tunnels graven.

Effect van microplastics

Dat blijkt uit een studie van onderzoekers van de leerstoelgroep bodemfysica en landbeheer van Universiteit Wageningen.

Microplastics zijn kleine plastic deeltjes die vaak met het oog niet zichtbaar zijn. Ze komen via afval, depositie, sludge en rioolwater in de grond terecht. Vervolgonderzoek moet duidelijkheid geven over het effect van microplastics op het ecosysteem op het land.

Of registreer je om te kunnen reageren.