Akkerbouw

Nieuws 1 reactie

Uitstel inzaaitermijn vanggewas aangevraagd

Den Haag/Noordhoek – Zowel LTO als akkerbouwvakbond NAV vragen staatssecretaris Sharon Dijksma om uitstel van de uiterste inzaaidatum voor vanggewassen voor de verplichte vergroening van het GLB en voor het invullen van het Ecologisch Aandachtsgebied (EA).

Het verzoek komt voort uit de vertraagde oogst door de wateroverlast in grote delen van het land.

Deadline 30 september

De uiterste datum voor het voor het EA meetellende vanggewassen is 30 september. LTO en NAV verzoeken het ministerie dringend om deze deadline voor dit seizoen minstens twee weken op te schuiven naar minimaal 15 oktober.

"Hiermee wordt voorkomen dat akkerbouwers door het extreme weer van de afgelopen maand buiten hun schuld niet aan hun EA-verplichting kunnen voldoen", schrijft NAV-voorzitter Teun de Jong in zijn brief aan Dijksma.

Beter voldoen aan vergroeningseisen

Als er nu een uitzondering wordt gemaakt, stelt De Jong, kunnen veel meer akkerbouwers aan de vergroeningseisen voldoen en wordt het beleidsdoel beter behaald.

'Oogst hoofdgewas forceren onverantwoord'

LTO-voorzitter Albert Jan Maat schrijft dat het onverantwoord is om onder de huidige omstandigheden de oogst van het hoofdgewas en de inzaai van vanggewassen te forceren.

"De bodemstructuur zou daardoor schade ondervinden en de vanggewassen zullen bovendien niet tot de gewenste kwaliteit kunnen ontwikkelen. Het draagvlak van de GLB-vergroening wordt versterkt als wordt tegemoet gekomen aan deze dringende wens van onze leden akkerbouwers", schrijft Maat.

Datum inzaai Europees vastgelegd

Maat geeft aan ermee bekend te zijn dat de deadline is vastgelegd in de Europese regelgeving en dat de lidstaten hierdoor geen ruimte hebben om een latere datum vast te stellen. Hij wijst op de verschillen die er sowieso tussen de lidstaten zijn.

Rekening houden met gangbare oogstperiodes

"Vanggewassen worden na de oogst van het hoofdgewas ingezaaid. Bij een gelijke regeling voor de Europese interne markt moet rekening worden gehouden met verschillen in de gangbare oogstperiodes tussen diverse zones in de EU. In Noordwest-Europa is de oogstperiode aanzienlijk later dan in het Zuiden", stelt hij. "Daar komt de ernstige vertraging door de overtollige neerslag in het Noordwesten nu bij."

Eén reactie

  • Barneveldsei

    Als men de oogst momenten van de afgelopen 20 jaar hadden gebruik, wisten ze dat deze datum een probleem zou veroorzaken. En wij betalen de rekening voor ambtenaren die ijverig overal ja op zeggen. Mooie Europese regelgeving.

Of registreer je om te kunnen reageren.