Akkerbouw

Nieuws

Plaatsspecifieke opbrengstmeting op twee bietenrooiers

Westmaas – Plaatsspecifieke opbrengstmeting van bieten krijgt voet aan de grond in Nederland. Komende oogst gaan een akkerbouwer in de Zuid-Holland en een loonbedrijf in Oost-Brabant aan de slag met weegcellen van fabrikant Probotiq op hun rooiers.

De metingen en de daaruit voortkomende opbrengstkaarten zijn een volgende stap in preciesielandbouw in de bietenteelt.

Akkerbouwspecialist Johan Aarnoudse van toeleverancier Van Iperen in Westmaas, betrokken bij de proef in de Hoekse Waard, zegt dat de opbrengstmetingen een flinke stap kunnen zijn in de verfijning van de bemesting. Plaatsspecifieke opbrengstmeting gaat een stuk verder dan observatie van de ontwikkeling van een bietengewas in het seizoen bij een bepaalde bemesting via een drone. “Om verder te komen moeten we echt meten. Dan gaan we zien of de kosten van een bepaalde bemesting ook worden terugbetaald.” Van Iperen draagt bij aan in investering van €8.500 in de weegapparatuur op de Holmer bietenrooier van akkerbouwer Den Hartigh in Klaaswaal en is nauw betrokken bij de wegingen en de analyse van de meetresultaten. In Zuidoost-Brabant komt het weegsysteem op een nieuwe Vervaet bietenrooier.
Op zandgrond zijn weeggegevens vanwege de afwezigheid van noemenswaardige tarra een stuk betrouwbaarder dan die op de klei, waar grond die aan de biet blijft zitten wordt meegewogen. Aarnoudse realiseert zich dat. “En dan is ook nog moeilijk om van meetresultaten naar goede taakkaarten voor bemesting te komen. Maar dat is voor ons geen reden om er niet aan te beginnen.”

Of registreer je om te kunnen reageren.