Akkerbouw

Nieuws

Waterschappen scherper op puntemissies

Doetinchem - Er zijn nog te veel overschrijdingen van de maximale concentratie gewasbeschermingsmiddelen in het oppervlaktewater. Dat zeggen woordvoerders van verschillende waterschappen in het land. De waterschappen gaan strenger handhaven op puntemissies van middelen, zoals erfafspoeling.

De waterschappen stellen vast dat er de laatste jaren geen vooruitgang is in de algehele waterkwaliteit. Het uitblijven van verdere verbetering wijten ze aan puntemissies in het oppervlaktewater door vullen, reinigen en onoverdekt stallen van veldspuiten. Waterschappen zijn begonnen met actie om op dit vlak meer bewustzijn te creëren bij akkerbouwers. Tegelijk kondigen ze ook aan dat ze vaker gaan controleren en strenger handhaven.

Nefyto voert bedrijfsscans uit

Ook gewasbeschermingbrancheorganisatie Nefyto maakt zich zorgen over de stagnatie in verbetering van het oppervlaktewater. De organisatie is daarom deze zomer met enkele andere partijen een project gestart waarbij het op 500 akkerbouwbedrijven een bedrijfsscan gaat uitvoeren. "Met driftreductie is de sector al heel ver, maar puntemissies en afspoeling vanaf de akker geven nog problemen", zegt Maritza van Assen.

Kwetsbare punten in kaart brengen

De scans moeten de kwetsbare punten op een bedrijf in kaart brengen. De akkerbouwer is vervolgens echter niet verplicht om hier iets aan te doen. Het blijft een advies.

Máár, zegt van Assen. "Dit is niet vrijblijvend. Emissiereducties horen bij het toekomstbestendig maken van bedrijven. Akkerbouwers moeten zuinig zijn op de middelen die ze nog mogen gebruiken. En ze moeten zich ook realiseren dat de politiek steeds kritischer meekijkt."

Lees meer in weekblad Boerderij van komende week (nr. 48)

Of registreer je om te kunnen reageren.