Akkerbouw

Nieuws 3 reacties

'Gebruiksnormen te laag vanwege oude gegevens'

Den Haag – De huidige gebruiksnormen voor akkerbouwgewassen zijn gebaseerd op de gewasopbrengsten in 2002 voor klei en 2006 voor zand en löss. "Daardoor zijn ze ongeveer 10 tot 40 kilo lager dan op basis van huidige gegevens zou kunnen. Op het eerste oog schokkende gegevens", zegt CDA-Kamerlid Jaco Geurts.

Hij gaat staatssecretaris Sharon Dijksma van Economische Zaken woensdag om opheldering vragen. Geurts baseert zich op een rapport van Praktijkonderzoek Plant en Omgeving over equivalente maatregelen als het gaat om bemesting in de akkerbouw.

Geurts vindt het niet terecht dat de huidige gebruiksnormen gebaseerd zijn op relatief oude gegevens over de gewasopbrengsten. "De gewasopbrengsten zijn nu veel hoger, akkerbouwers klagen over een achteruitgang van de bodemvruchtbaarheid en we hebben een mestoverschot", zegt Geurts. Hij pleit voor het aanpassen van de gebruiksnormen, mogelijk via equivalente maatregelen omdat het openbreken van het vijfde actieprogramma nitraatrichtlijn waarschijnlijk niet kan. Uit het rapport van PPO blijkt dat de opbrengsten voor snijmais, suikerbieten, consumptieaardappelen op löss, uien, prei, spinazie en andijvie aantoonbaar hoger zijn dan in 2002 en 2006. Dit zou hogere gebruiksnormen van 10 tot 40 kilo stikstof per hectare kunnen betekenen.
Ook SGP-Kamerlid Elbert Dijkgraaf zal tijdens het mestdebat zijn zorg uitspreken over de bodemvruchtbaarheid. "Bodemonderzoek laat bijvoorbeeld zien dat in akkerbouwgrond veel minder fosfaat beschikbaar is voor het gewas dan tien jaar geleden", aldus Dijkgraaf. Hij pleit ook voor het invoeren van equivalente maatregelen en hogere mestnormen voor dierlijke mest voor bedrijven die volledig gebruik maken van bewerkte mest, vanwege de betere benutting door de plant.

Laatste reacties

  • Zuperboer

    Daar heb je het al. De landbouw is geen theorie maar praktijk, Sharonneke.

  • Zuperboer

    Alleen zullen ze dan de kunstmestgiften gaan verhogen. De akkerbouw zit nog steeds met de korte aanwendperiode van dierlijke mest en met de grote verschillen in de samenstelling van de mest. Dit belemmert de inzet van dierlijke mest op een nog groter areaal en tot de laatste kg/ha.

  • massan

    Inzetten op gebruik van meer (bewerkte) dierlijke mest. Dit is beter voor de struktuur van de grond. Tevens is het maken van kunstmest een grote belasting van het milieu.

Of registreer je om te kunnen reageren.