Akkerbouw

Nieuws 2 reacties

Frankrijk mikt op goede graanoogst

Parijs – Frankrijk stevent dit jaar af op een goede graanoogst.

Aan zachte tarwe kan 37,9 miljoen ton worden binnengehaald, dat is dan 1 procent meer dan vorig seizoen. Bij harde tarwe komt de toename uit op 15 procent terwijl de gerstoogst vrijwel even hoog is als in 2014, maar daarmee wel ruim boven het vijfjaarlijks gemiddelde blijft.

Volgens de agrarische dienst Agreste hebben de hoge temperaturen sinds de winter in combinatie met een zonnig voorjaar geleid tot een gunstige ontwikkeling van het graan. Die analyse stamt echter wel van een paar weken geleden, voordat ook Frankrijk te kampen kreeg met de hevige hittegolf. Bij veel gewassen speelt naast het weer ook de toename van het areaal een flinke rol, blijkt verder uit het overzicht.

De lichte toename bij zachte tarwe komt zelfs helemaal voor rekening van dat areaal dat met 5,16 miljoen hectare 150.000 hectare groter is dan vorig seizoen. De gemiddelde opbrengst per hectare komt naar verwachting met 7,34 ton wat lager uit dan vorig jaar. Dat alles resulteert in een totale oogst van 37,9 miljoen ton, wat wel een goede 6 procent meer is dan het vijfjaarlijks gemiddelde. Ook bij harde of durhum tarwe is het areaal toegenomen, en wel van 281.000 naar 317.000 hectare. Dat verklaart grotendeels de toename in de opbrengst met 15 procent naar 1,7 miljoen ton. De oogst aan harde tarwe blijft daarmee nog altijd wel 15 procent onder het vijfjaarlijks gemiddelde. Bij gerst is het areaal met ruim 1,7 miljoen hectare stabiel waardoor ook de oogst van 11,7 miljoen ton op vrijwel hetzelfde niveau ligt als in 2014. Agreste meldt verder dat het areaal mais dit jaar uitkomt op ruim 1,68 miljoen hectare, dat is 170.000 hectare minder dan vorig seizoen.

Laatste reacties

  • farmerbn

    De graanprijzen moeten weer naar beneden gel.ld worden. Er is meer tarwe gezaaid en minder mais dus omdat tarwe minder tonnen graan geven dan mais zal er  minder graan komen (tarwe plus mais). Daarbij zijn deze gegevens voor de hitte gemaakt. Ook zal de ruwvoerpositie bij de veeboeren ongunstiger zijn zodat er meer graan en snijmais naar het vee gaan. Ik verwacht hogere krachtvoerprijzen ipv lagere en als dat zo is dan denken de krachtvoerboys ook dat er minder graan komt.

  • info36

    Dit is inderdaad weer zo'n bericht om de graanprijs te temperen.
    Het is natuurlijk gezwets van de eerste orde. Laat eerst die oogst maar eens komen. Ik hoor vanuit Frankrijk heel andere berichten trouwens.

Of registreer je om te kunnen reageren.