Akkerbouw

Nieuws

Teelt duurzame bouwgerst groeit

Apeldoorn – Agrifirm Plant wil de teelt van duurzame brouwgerst opschalen van 8.500 naar zeker 15.000 ton in 2017. Hierover zijn afspraken gemaakt in het duurzaamheidsproject Veldleeuwerik.

Het project voor de duurzaam geteelde brouwgerst startte in 2012.

De ketenpartners hebben met elkaar een nieuwe periode van drie jaar afgesproken om opschaling van het volume duurzaam geteelde brouwgerst via de systematiek van Veldleeuwerik verder te ondersteunen. Om dit te stimuleren stelt Agrifirm Plant samen met bierbrouwer Heineken en moutproducent Holland Malt gratis zaaizaad ter beschikking voor een bloemrijke akkerrand. Dit geldt voor brouwgersttelers die in het bezit zijn van een Veldleeuwerikcertificaat en leveren aan de coöperatie. Het gratis zaaizaad is een symbolische actie om duurzame akkerbouw te promoten. Het zaaizaad is een mengsel van verschillende bloem- en klaversoorten.

In Veldleeuwerik werken akkerbouwers en verwerkende bedrijven samen om duurzame productie in de akkerbouw te stimuleren. Iedere akkerbouwer maakt een duurzaamheidsplan en voert dat uit.

Of registreer je om te kunnen reageren.