Akkerbouw

Nieuws 678 x bekeken

'Plaatsspecifiek bekalken goed voor bietenteelt'

Wijster – Het effect van een kalkgift kan ruim 6 ton bieten per ton Betacal zijn.

Dat blijkt uit een proef van onderzoeksinstituut  HLB in het praktijknetwerk 'Duurzame bietenteelt door pH precisie'. HLB concludeert hierin dat plaatsspecifiek bekalken het rendement van de bietenteelt kan verbeteren.

Reden voor het onderzoek is het spanningsveld in de Veenkoloniën tussen het gewenste pH-niveau (zuurgraad) van percelen in de aardappel- en bietenteelt. Bieten zijn gebaat bij een hoog pH-niveau, terwijl aardappelen juist behoefte hebben aan minder pH.

Uit onderzoek blijkt dat de helft van de percelen een te lage pH heeft voor een goede bietenteelt en dat de pH binnen percelen sterk kan variëren, stelt HLB. Daarom is het zinvol om de pH-verdeling binnen een perceel te kennen en het bekalken, wat zorgt voor een hogere pH, te beperken tot die delen waar het nodig is.

De verlaging van pH-verschillen binnen een perceel leidt tot verbetering van groei en minder stressomstandigheden. Hierdoor worden nutriënten beter ingezet en zijn gewassen minder gevoelig voor ziekten en gebreken. Bovendien is een gewas bij optimale groei beter bestand tegen extreme weersomstandigheden.

Door de pH te optimaliseren kan worden gekomen tot een duurzame bietenteelt zonder financiële gevolgen voor andere belangrijke gewassen in het Veenkoloniale bouwplan, zoals aardappelen en granen. Hierbij is nadrukkelijk rekening gehouden met eventueel aanwezige aardappelmoeheid besmettingen.

HLB plaatst enkele kanttekeningen bij deze resultaten. Allereerst betreft het slechts éénjarig onderzoek met een beperkt aantal objecten. Daarbij is bij kleine pH-verschillen geen significant effect van bekalken gemeten. Hierdoor zijn de resultaten vooralsnog te beperkt om er een bekalkingsadvies op te baseren.

Of registreer je om te kunnen reageren.