Akkerbouw

Nieuws

Groenteteelten versneld door warme weer

Bij de onderdekkersteelt (overblijvend in de winter) van peen is de loofvorming al weer op gang gekomen. Ook bij onverwarmde asperges in de vollegrond onder zwart-wit folie steken de eerste asperges al de kop op.

Dat zijn 2 voorbeelden van wat de huidige warme weersomstandigheden teweeg brengen. Niemand heeft hier ervaring mee, dus is het afwachten welk effect dit zal hebben.

Weer niet goed voor wortelen

Bij de onderdekkersteelt van peen zijn op een aantal percelen de rijen peen al te zien. De wortelen hebben nieuw loof gevormd dat inmiddels door het flinke pak stro heen is gegroeid. Dat op zich is geen ramp, maar het is wel de vraag hoe het verder gaat met de wortelen die onder dat stro zitten. Zeker als de huidige temperaturen nog een tijdje aanhouden. Een aanhoudende zachte winter is in elk geval niet bevorderlijk voor de kwaliteit van de wortelen.

Tweede asperge-oogst

Bij asperges op percelen die ter overwintering onder folie zijn gelegd, steken de eerste asperges de kop op. Zo oogst aspergeteler Gilbert Sweep uit Etten-Leur voor de tweede keer dit jaar; een unicum.

Het is de vraag welk effect het tot nu toe ontbreken van een echte winterrust heeft op de productie en de stengeldikte.

Of registreer je om te kunnen reageren.