Akkerbouw

Nieuws 1226 x bekeken

Balans na negatief jaar nog niet helder

Horst/Emmeloord – Veel akkerbouwers sluiten oogstjaar 2014 waarschijnlijk negatief af, vooral door de slechte aardappelprijs. Dat meldt DLV Plant in de nieuwsbrief. Dat kan leiden tot problemen in de liquiditeit. De balans is echter nog niet opgemaakt.

Bij accountantsbureau Countus merken de adviseurs nog niet veel van liquiditeitsproblemen. "Vooral telers met vrije producten moeten dit seizoen een buffer hebben om de lage fritesaardappelprijs te kunnen opvangen", weet Jan Lucas Spijkman, specialist akkerbouw en ondernemersadviseur bij Countus. "Wie een contract heeft en daaraan voldoet, krijgt gewoon uitbetaald. Daarmee zeg ik niet dat je voor een contract moet kiezen. Door de afgelopen prima aardappeljaren was de prijs gestegen, maar na dit seizoen gaat deze weer zakken. Verdelen is altijd beter; vrij, pool en contract."

Hoeveel bedrijven financiële moeilijkheden krijgen door de oogst van 2014, wordt in het voorjaar duidelijk. "Dan vinden de (her)betalingen plaats en moet er worden geïnvesteerd in het nieuwe teeltseizoen. Dan zien ondernemers hoe ze ervoor staan."

Ook is na levering van de bewaarproducten helder hoeveel daarin is geïnvesteerd.

DLV Plant adviseert akkerbouwers om een liquiditeitsbegroting te maken om inzicht te krijgen in de financiële balans, bijvoorbeeld met het programma Mifas. Om tekorten op de vangen zijn er verschillende maatregelen, zoals het vragen om uitstel van betaling of betaling in termijnen.

Ook kan worden bezuinigd op uitgaven, geeft DLV aan. De kanttekening hierbij is dat dit niet moet leiden tot grotere opbrengst- en kwaliteitsrisico's omdat er verkeerd wordt bezuinigd op teeltkosten. "Dan spant u het paard achter de wagen."

Of registreer je om te kunnen reageren.