Akkerbouw

Nieuws

VTA: uienoogst 2014 gewoontjes

Noordhoek – Verenigde Telers Akkerbouw (VTA) verwacht een zaai-uienoogst die ongeveer 6 procent groter zal zijn dan die van vorig jaar. Omdat 2013 een qua hectare-opbrengsten 'mager' uienjaar was pakt de nieuwe oogst ondanks areaaluitbreiding zeker niet buitensporig uit in vergelijking met de jaren daarvoor. Ze is eerder als gewoontjes te betitelen, stelt Ralph de Clerck, voorzitter van de VTA-handelscommissie uien.

VTA spreekt haar prognose uit naar aanleiding van proefrooiing in september onder de uien telende leden. Deze heeft uitgewezen dat de gemiddelde opbrengst per hectare dit jaar uitkomt op 59 ton. Dat is 3,5 procent meer dan vorig jaar. Dit in combinatie met 3 procent groei van het areaal zaaiuien leidt tot de al genoemde productietoename. De kwaliteit van hetgeen tot nu toe is geoogst, is goed te noemen. De grofte van de uien komt op 53 procent. Dat is volgens De Clerck juist behoorlijk minder dan vorig jaar.

In vergelijking met het gemiddelde over de voorgaande vijf seizoenen is de hectareopbrengst dit seizoen matig, ca. 6,5 procent beneden het gemiddelde. De oogst is bijna 3,5 procent minder. De sortering valt vrij klein uit, in aanmerking genomen dat het aandeel 60 mm opwaarts bijna 9 procent onder het vijfjarig gemiddelde scoort.

De VTA-uienpeiling is weliswaar niet geheel representatief voor het landelijk beeld, maar geeft zeker een goede indicatie. De telers-vereniging organiseert de proefrooiing ieder jaar volgens een vast protocol. Opbrengstmeting is eigenlijk een betere term dan proefrooiing, want de peiling is niet zoals bij aardappelen in een vaste week. VTA wacht ermee tot de uien worden geoogst en ingeschuurd. Om te komen tot een vertaling van de monsters naar een reële opbrengst in tonnen per ha, past VTA een vaste aftrekpost toe van 15 procent voor spuitsporen, kopakkers en dergelijke.

Of registreer je om te kunnen reageren.