Akkerbouw

Nieuws 1865 x bekeken

Suiker Unie: recordopbrengst suikerbieten

Dinteloord – Suiker Unie verwacht dankzij het vroege begin van het groeiseizoen nog altijd een recordopbrengst van de suikerbietenoogst; 87 ton bieten per hectare leveren een hectare-opbrengst van 15 ton suiker.

Dat is een landelijk gemiddelde. De regionale verschillen zullen vrij groot zijn, realiseert Gert Sikken, directeur agrarische zaken, zich.

Vooral op de Noordelijke en Oostelijke zandgronden wordt de opbrengst lager dan het landelijk gemiddelde, verwacht Sikken. "In het verleden zijn daar mooie resultaten gehaald, maar dit seizoen is het relatief wat minder doordat het regionaal geteisterd is door wateroverlast en droogte." De prognose voor die regio's is krap 13 ton suiker per hectare.

Flevoland is traditioneel het beste teeltgebied. Ook dit jaar scoort oostelijk en zuidelijk Flevoland weer het hoogst met een prognose van ruim 18 ton suiker. "Daar ligt de beste grond en waren de minste problemen met vochtgebrek en droogte."

Voor het Zuidoosten verwacht Suiker Unie opbrengsten van net onder de 15 ton, en het Zuidwesten net boven 15 ton.

Sikken wijst op de bandbreedte in de opbrengstprognose; de daadwerkelijke opbrengst van nog zeker 5 procent hoger of lager uitvallen dan de prognose. "We baseren de prognose op groeimodellen. Daar gaan heel veel data in, zoals weersomstandigheden en een interpretatie van de situatie door onze buitendienst. Toch blijft het lastig om de probleemgebieden te kwantificeren. Hoeveel bieten hebben nu bijvoorbeeld last van droogtestress? En het effect daarvan is moeilijk in te schatten."

Ondanks de verschillen blijft Suiker Unie dus bij een Nederlands record. "Die 15 ton is fantastisch. Het vorige record was 14 ton. Dit komt door het vroege zaaien in een mooi voorjaar. Hierdoor produceerden de bieten al vroeg maximaal."

De ziektedruk was al vroeg hoog. Telers hebben hier - al dan niet met behulp van de waarschuwingen - alert op gereageerd, ziet Sikken. "Vooral de schimmel stemphylium moet je vroeg bij zijn. Telers hebben adequaat de gewasbescherming uitgevoerd."

Of registreer je om te kunnen reageren.