Akkerbouw

Nieuws

Duist volledig resistent tegen ALS-remmers

Harpenden - Duist is in Engeland volledig resistent geworden tegen ALS-remmers, zoals het herbicide Atlantis. Dat blijkt uit monitoring door het Britse onderzoeksinstituut Rothamsted Research. Het grassenmiddel Atlantis, dat in Nederland nog wel werkt, heeft op veel Britse percelen geen enkele werking meer. "Op dergelijke percelen is een bespuiting met Atlantis even effectief als een bespuiting met zuiver water", geeft onderzoeker Jonathan Storkey van Rothamsted Research aan om de impact van het probleem weer te geven.

Door eenzijdig gebruik van ALS-remmers door telers is duist er al resistent tegen isoproturon, Stomp, Puma, Topik, Axial en Atlantis. Gevolg, telers hebben chemisch nagenoeg geen opties meer over om het vervelende onkruid te bestrijden. Diverse percelen zijn al zodanig 'vervuild' met resistente duist dat de teelt van wintertarwe er onmogelijk op is geworden. Alternatieven zijn 'zomergewassen' als zomergerst, luzerne en suikerbieten, maar deze geven in Engeland een lager saldo dan wintertarwe.

Naast duist blijken ook breedbladige onkruiden steeds ongevoeliger te worden tegen ALS-remmers, blijkt uit de monitoring. Zo zijn er voor ALS-remmers resistente exemplaren van kamille, klaproos en vogelmuur gevonden. In Spanje en Portugal is resistente klaproos al wijd verspreid. Het is volgens Storkey oppassen geblazen dat met deze onkruiden niet dezelfde weg wordt bewandeld als met duist.

Omdat de rol van de chemie is uitgespeeld, onderzoekt Rothamsted nu nieuwe teeltsystemen om duist beheersbaar te houden, bijvoorbeeld andere rotaties en het effect van groenbemesters.

Of registreer je om te kunnen reageren.