Akkerbouw

Nieuws

Kalitekort in aardappelen onverwacht hoog

Apeldoorn - De bijmestadviezen voor kali in consumptieaardappelen vallen onverwacht hoog uit. Dat zei Altic-onderzoeker Maurits Greydanus tijdens de bodem- en bemestingsavonden van Agrifirm Plant.

De grote tekorten blijken na een analyse van de resultaten van het nieuwe monitoringssysteem 'BemestingsNavigator' van onderzoekslaboratorium Altic.

Op 70 procent van de onderzochte percelen is een kalibijbemesting geadviseerd. Het tekort aan kali liep uiteen van 50 tot 250 kilo per hectare. Dat zijn volgens Greydanus grote hoeveelheden. Zeker gezien het feit dat BemestingsNavigator ingezet wordt als controle om in het seizoen nog een beetje bij te kunnen sturen.

Achteraf zijn deze tekorten volgens Greydanus wel verklaarbaar. De kali-balans raakt geleidelijk uit evenwicht. Met bovengemiddelde aardappelopbrengsten bijvoorbeeld wordt wel 300 tot 400 kilo kali per hectare afgevoerd. Daarnaast wordt met dierlijke mest minder kali aangevoerd. Enerzijds omdat vanwege de dalende fosfaatnorm minder mest aangevoerd kan worden en anderzijds omdat de kaligehaltes in dierlijke mest een dalende trend laten zien. Wanneer bij de bepaling van de basisgift ook nog eens uitgegaan wordt van een oude bodemanalyse kunnen al in een paar jaar grote tekorten ontstaan.

De verlaging van de fosfaatnormen in 2015 met 5 kilo per hectare betekenen ook, afhankelijk van de mestsoort, een vermindering van de kali-aanvoer van 10 tot 20 kilo per hectare.

Proeven van Agrifirm Plant onderstrepen het belang van een goede kalivoorziening. Een kalitekort blijkt een groter effect op de aardappelopbrengst te hebben dan een stikstoftekort. Een kaligebrek kenmerkt zich door vroeg afsterven van het loof en kost in extreme gevallen zomaar 40 procent opbrengst.

Telers die met een onverwacht hoog tekort worden geconfronteerd, wordt geadviseerd altijd kali bij te geven. Proeven laten zien dat bijbemesten tot in augustus nog een meeropbrengst geeft. Voor een maximale opbrengst is een voldoende hoge gift aan de basis nodig. Een hoge bijmestgift kan dat niet compenseren.

Of registreer je om te kunnen reageren.