Akkerbouw

Nieuws 2 reacties

'Smart farming mist dominante partij'

Wageningen - Het ontbreekt in de Nederlandse landbouw nog aan een dominante, grote partij die smart farming, ook wel precisielandbouw, oppakt. De coöperaties zouden die rol op zich kunnen nemen. Dat zegt Sjaak Wolfert, wetenschapper bij LEI-Wageningen UR in een interview in de Boerderij-uitgave AkkerbouwPlus.

"Als smart farming wil doorbreken, zouden coöperaties de regie moeten nemen, softwarebedrijven de juiste apps moeten ontwikkelen en akkerbouwers het fenomeen moeten omarmen."

Smart farming is in de Nederlandse akkerbouw in een cruciale fase beland. Door onderzoek en experimenten van individuele akkerbouwers in de praktijk is duidelijk geworden dat er technische en softwarematige oplossingen zijn om stappen voorwaarts te maken in de oplossing van onvolkomenheden in de teelttechniek. Voor zover oplossingen al niet concreet voorhanden zijn, is in ieder geval de afgelopen jaren komen vast te staan dat ze in principe te maken of te ontwerpen zijn. Wat nu aan de orde is - waar het misschien op vastzit - is de vraag wie de leiding gaat nemen de veelheid aan mogelijkheden zodanig aan elkaar te knopen dat smart farming in min of meer hapklare brokken aan akkerbouwers kan worden aangeboden.
"Het kip-en-ei-vraagstuk is één van de redenen waarom technieken onvoldoende aan elkaar worden geknoopt en zo bruikbaar worden", zegt Wolfert. "De interoperabiliteit (het vlot kunnen communiceren en samenwerken tussen verschillende applicaties) schiet nog steeds tekort door dat aan de ene kant de gebruikers, boeren de vaardigheden en de financiën niet hebben dat voor elkaar te krijgen. Aan de andere kant stappen grote partijen er niet voluit in, omdat dat er nog onvoldoende markt is."

Bekijk hier informatie over het Boerderij-Event Smart Farming op 3 december en lees meer over dit onderwerp in de nieuwste AkkerbouwPlus.

Laatste reacties

  • gjcamps

    De vraag is ook waar het in Nederland naartoe gaat Smart Farming of Nimby farming (not in my backyard). Met name de overheid ziet meer in de laatste variant, polders vol water zetten, ministeries opheffen, meer natuur minder landbouw etc. De banken zijn ook huiverig voor technische risico's en marktprijzen voor produkten zitten ook op een dieptepunt.

  • bankivahoen

    Smartfarming komt er gelukkig nooit, de farms zullen eerder verjaagd zijn als smart zou willen.

Of registreer je om te kunnen reageren.