Akkerbouw

Nieuws 2085 x bekeken 5 reacties

Opbrengstgroei gewassen nog niet uitgeput

Doetinchem – Het einde van de opbrengstgroei van akkerbouwgewassen is nog niet bereikt. De genetische en teelttechnische mogelijkheden zijn niet uitgeput. Dat stelt Wageningen UR-onderzoeker Bert Rijk in een inventarisatie in het weekblad Boerderij van volgende week. De consumptieaardappel is een punt van zorg.

De opbrengsten van akkerbouwgewassen zijn de afgelopen decennia flink gestegen, vooral van suikerbieten, frites- en zetmeelaardappelen. Zo nam de suikeropbrengst tussen 1950 en 2000 met 50 procent toe.

Rijk, onderzoeker plantaardige productiesystemen bij Wageningen UR, stelt vast dat nieuwe rassen van suikerbieten, wintertarwe, zomergerst en zetmeelaardappelen nog steeds meer opbrengen dan hun voorgangers. Bij consumptieaardappelen is nog een slag te slaan, want bij dit gewas is de opbrengsttoename afgevlakt. Rijk concludeert dat telers de genetische potentie van consumptieaardappelen onvoldoende benutten.

"Bij aardappelen is een hoge marge op pootgoed niet mogelijk, want dan gaan telers rassen zelf vermeerderen", zegt Gerard Backx van handelshuis HZPC. "Daardoor blijft het budget voor research beperkt en dat is zorgelijk."

Daarnaast gaat de veredeling vaan zaadgewassen veel sneller dan van de vegetatief vermeerderde aardappel. Ook vervangen telers een ras met een lange staat van dienst, zoals Bintje, niet snel.

De opbrengst van gewassen hangt niet alleen af van raseigenschappen, maar ook van de factoren klimaat, bodem en teeltmaatregelen.

De opbrengst van zaaiuien is tussen 1962 en 2012 met 75 procent gestegen. De genetische potentie kan verder omhoog, zegt Jaap Jonker van De Groot en Slot. "Met meer ziekteresistenties en uitgebalanceerde teelt- en klimaatomstandigheden."

Voor tarwe geldt hetzelfde. De opbrengsten stegen met 75 tot 100 procent sinds 1962. Ook hier is het nog niet klaar. "Door de veredeling hebben we nog steeds een stijgend opbrengend vermogen van 0,5 tot 1 procent per jaar", zegt Hein de Jong van Limagrain. "Bij wintertarwe is in potentie een opbrengst van 20 ton per hectare mogelijk."

 

Lees meer in weekblad Boerderij

Laatste reacties

 • info36

  De tarweopbrengsten lagen 20 jaar geleden hoger dan nu. Slecht geheugen meneer de Jong.Begin jaren 90 dorsten we verschillende jaren tegen de 12 ton/ha gemiddeld. Nu tussen de 9,5 en 10,5 ton/ha.

 • ikkethuis

  Dit verhaal is wel erg eenzijdig opgesteld. De bemesting wordt steeds minder, bestrijding van ziekten steeds moeilijker. Hoe kunnen de opbrengsten dan stijgen? Ik denk eerder dalen door dit politiek beleid.

 • mottonbird

  Voor wie is dat goed ? aardappels telen voor 15 euro per ton , als het gebleven was op 40 ton hadden we dit probleem niet . Vooruitgang is niet altijd verbetering. Punt van zorg !
  dat heeft ie goed gezien .

 • Zellebergen

  Dat klopt wat info36 zegt.
  In 1998 dorste ik 13 ton tarwe per ha. Het ras vivant.
  Mijn zoon komt amper aan 10 ton, hoe is dat mogelijk.
  De opbrengst van bieten heeft hij verdubbelt in 15 jaar tijd!.

 • jp.bierema

  Zo ziet u maar weer Zellebergen: mevrouw Beekman heeft gebeld en genotuleerd maar de praktijkmensen heeft ze vergeten te vragen.
  20 ton tarwe, hoe komen ze d'r bij. Van 2 ha zal ie bedoelen.
  Suikerbieten heeft veel meer opbrengstverhoging in tonnen gegeven.

Laad alle reacties (1)

Of registreer je om te kunnen reageren.