Akkerbouw

Foto & video

Nieuwe teeltstrategieën bij open dag Van Iperen

Onder de noemer ‘Proef de dag’ organiseerde groeispecialist Van Iperen de traditionele open dag in Oude Tonge (Z.-H.). Deze dag heeft altijd een informatief karakter met rondleidingen langs verschillende demo’s en proeven, een infomarkt en de spuitlicentie kon verlengd worden. Gastspreker was Lindert Moerdijk van MSP Onions uit Nieuwdorp. Hij gaf zijn visie gaf op de afzet van uien.

Foto

 • Voor de bodem is de laatste jaren een levendige belangstelling. In een demo van een groenbemester werd een profielkuil gegraven waarin Matheo Mourik van Van Iperen de bevindingen in het profiel uiteenzet. - Foto's: Anton Dingemanse

  Voor de bodem is de laatste jaren een levendige belangstelling. In een demo van een groenbemester werd een profielkuil gegraven waarin Matheo Mourik van Van Iperen de bevindingen in het profiel uiteenzet. - Foto's: Anton Dingemanse

 • Met markeervlaggetjes wordt de diepte, ongeveer 75 centimeter, aangeven waar nog haarwortels worden aangetroffen. De kluit laat de worteling veel hoger in de kuil zien.

  Met markeervlaggetjes wordt de diepte, ongeveer 75 centimeter, aangeven waar nog haarwortels worden aangetroffen. De kluit laat de worteling veel hoger in de kuil zien.

 • Welke invloed een bepaald middel heeft op wintertarwe laat dit voorbeeld zien. Links is onbehandeld en rechts is het zaaizaad ontsmet met Vibrance Duo. Duidelijk is in ieder geval dat de wortels van deze tarweplanten beter ontwikkelen en dieper gaan dan de onbehandelde.

  Welke invloed een bepaald middel heeft op wintertarwe laat dit voorbeeld zien. Links is onbehandeld en rechts is het zaaizaad ontsmet met Vibrance Duo. Duidelijk is in ieder geval dat de wortels van deze tarweplanten beter ontwikkelen en dieper gaan dan de onbehandelde.

 • Hier staan ook kwaliteits- en raszuiverheidsproeven van wintertarwe. Deze proef van een baardtarwe laat duidelijk een onzuiverheid zien.

  Hier staan ook kwaliteits- en raszuiverheidsproeven van wintertarwe. Deze proef van een baardtarwe laat duidelijk een onzuiverheid zien.

 • Een proef met Residence, met links basiszaad en rechts pre-basiszaad. Verschil kan er eigenlijk niet zijn, maar dat zal blijken bij de oogst.

  Een proef met Residence, met links basiszaad en rechts pre-basiszaad. Verschil kan er eigenlijk niet zijn, maar dat zal blijken bij de oogst.

 • In deze onkruidbestrijdingsproef is graszaad, rietzwenk en roodzwenk, meegezaaid als ondervrucht. Uit deze proeven moet blijken welk middel het ongewenste kruid dood maar het gras ongemoeid laat.

  In deze onkruidbestrijdingsproef is graszaad, rietzwenk en roodzwenk, meegezaaid als ondervrucht. Uit deze proeven moet blijken welk middel het ongewenste kruid dood maar het gras ongemoeid laat.

 • Bij onkruidbestrijding in bieten wordt gekeken of nieuwe middelen een vergelijkbaar effect hebben dan bestaande middelen die inmiddels ter discussie staan. Rechtsonder een onbehandeld veld met daarnaast een veld behandelt met bodemherbicide Goltix Queen. Dit en andere vergelijkbare middelen hebben een meerjarige toelating.

  Bij onkruidbestrijding in bieten wordt gekeken of nieuwe middelen een vergelijkbaar effect hebben dan bestaande middelen die inmiddels ter discussie staan. Rechtsonder een onbehandeld veld met daarnaast een veld behandelt met bodemherbicide Goltix Queen. Dit en andere vergelijkbare middelen hebben een meerjarige toelating.

 • Bij de aardappelproeven liggen er herbiciden, alternaria, en knolbehandelingsproeven. Hier krijgt een groep uitleg bij de knolbehandelingsproef. Deze proef is opgezet omdat in de praktijk blijkt dat er toch opbrengstderving voorkomt door besmet pootgoed.

  Bij de aardappelproeven liggen er herbiciden, alternaria, en knolbehandelingsproeven. Hier krijgt een groep uitleg bij de knolbehandelingsproef. Deze proef is opgezet omdat in de praktijk blijkt dat er toch opbrengstderving voorkomt door besmet pootgoed.

 • Voor deze proef is met rhizoctonia besmet Bintje pootgoed geplant en zijn veldjes uitgezet die met verschillende preparaten en middelen zijn behandelt. Ook hier geldt dat de gebruikelijke middelen ter discussie staan of komen. Het doel is om te zien of chemiebeperking toch tot een bevredigend resultaat leid. In dit stadium is in het loof nog weinig verschil te zien.

  Voor deze proef is met rhizoctonia besmet Bintje pootgoed geplant en zijn veldjes uitgezet die met verschillende preparaten en middelen zijn behandelt. Ook hier geldt dat de gebruikelijke middelen ter discussie staan of komen. Het doel is om te zien of chemiebeperking toch tot een bevredigend resultaat leid. In dit stadium is in het loof nog weinig verschil te zien.

 • Drie weken na het planten waren de verschillen tussen de verschillende behandelingen duidelijk te zien. Vooralsnog ziet het er naar uit dat bio-preparaten ondersteunend werken maar dat voor chemie toch nog steeds een cruciale rol is weggelegd.

  Drie weken na het planten waren de verschillen tussen de verschillende behandelingen duidelijk te zien. Vooralsnog ziet het er naar uit dat bio-preparaten ondersteunend werken maar dat voor chemie toch nog steeds een cruciale rol is weggelegd.

 • Een billboard met voorbeelden van afwijkingen bij uien en de voorwaarden waaronder deze kunnen ontstaan geeft aan dat teeltzorg bij uienteelt zeer nauwkeurig komt. Maar om een optimale ui te telen zijn middelen nodig waarvan er inmiddels ook een aantal ter discussie staan. Hier liggen proeven met bio-stimulaten en zeewierextract om te zien of die voldoende werkzaam zijn om de chemie te beperken naar een maatschappelijk aanvaardbaar niveau. Elders ligt nog een proef met tripsbestrijding. Hier liggen niet alleen veldjes waar bestrijdingsmiddelen worden toegepast maar ook enkele veldjes waar natuurlijke vijanden van de trips worden ingezet.

  Een billboard met voorbeelden van afwijkingen bij uien en de voorwaarden waaronder deze kunnen ontstaan geeft aan dat teeltzorg bij uienteelt zeer nauwkeurig komt. Maar om een optimale ui te telen zijn middelen nodig waarvan er inmiddels ook een aantal ter discussie staan. Hier liggen proeven met bio-stimulaten en zeewierextract om te zien of die voldoende werkzaam zijn om de chemie te beperken naar een maatschappelijk aanvaardbaar niveau. Elders ligt nog een proef met tripsbestrijding. Hier liggen niet alleen veldjes waar bestrijdingsmiddelen worden toegepast maar ook enkele veldjes waar natuurlijke vijanden van de trips worden ingezet.

 • Ook de bodembelasting had uiteraard aandacht. Hier krijgt een groep uitleg bij een krijtproef van 2 verschillende banden gemonteerd aan een trekker met een zaaimachine in de achterhef.

  Ook de bodembelasting had uiteraard aandacht. Hier krijgt een groep uitleg bij een krijtproef van 2 verschillende banden gemonteerd aan een trekker met een zaaimachine in de achterhef.

 • De band rechts, hier bovenaan, is een normale lage drukband 650/65 R42 Multibib op 1,5 bar. De bandbelasting is 4.400 kilo en dat levert een voetprint op van 3599 vierkante centimeter. De insporing is ongeveer 4 centimeter. Omgerekend is de druk 1,22 kilo per vierkante meter. De linkerband , hier onderaan is een VF 650/65 R42 Axiobib 2 op 0,9 bar. De bandbelasting is eveneens 4.400 kilo maar dat levert nu een voetprint van op 4.386 vierkante centimeter en dat houdt in dat er nu een bodemdruk is van 1 kilo per vierkante centimeter.

  De band rechts, hier bovenaan, is een normale lage drukband 650/65 R42 Multibib op 1,5 bar. De bandbelasting is 4.400 kilo en dat levert een voetprint op van 3599 vierkante centimeter. De insporing is ongeveer 4 centimeter. Omgerekend is de druk 1,22 kilo per vierkante meter. De linkerband , hier onderaan is een VF 650/65 R42 Axiobib 2 op 0,9 bar. De bandbelasting is eveneens 4.400 kilo maar dat levert nu een voetprint van op 4.386 vierkante centimeter en dat houdt in dat er nu een bodemdruk is van 1 kilo per vierkante centimeter.

 • Bij alle maatregelen om de bodem zo gezond mogelijk te houden is het ook zaak om deze zo efficiënt mogelijk te benutten. In de stand van TT+ op de Informatiemarkt konden deelnemers taakkaarten laten maken aan de hand van door hun aangeleverde gegevens. Dat is ook wat TT+ beoogt, aan de hand van bekende en vrij verkrijgbare veldgegevens bruikbare taakkaarten samenstellen. Met name op de in het Zuidwesten algemeen voorkomende bonte percelen kan dit werkzame informatie verschaffen.

  Bij alle maatregelen om de bodem zo gezond mogelijk te houden is het ook zaak om deze zo efficiënt mogelijk te benutten. In de stand van TT+ op de Informatiemarkt konden deelnemers taakkaarten laten maken aan de hand van door hun aangeleverde gegevens. Dat is ook wat TT+ beoogt, aan de hand van bekende en vrij verkrijgbare veldgegevens bruikbare taakkaarten samenstellen. Met name op de in het Zuidwesten algemeen voorkomende bonte percelen kan dit werkzame informatie verschaffen.

Of registreer je om te kunnen reageren.