Akkerbouw

Foto & video 7 reacties

Ratten veroorzaken veel schade aan sloottalud

De rattenpopulatie neemt hier en daar duidelijk toe. Dat is goed te zien aan de schade die deze beesten kunnen veroorzaken.

Foto

 • Akkerbouwer Erik Hanse uit het Zeeuwse Ouwerkerk op Schouwen-Duiveland kan hier over meepraten. Het sloottalud tegenover zijn woning laat duidelijk sporen zien van sporen die ratten daar achterlaten. - Foto's: Anton Dingemanse

  Akkerbouwer Erik Hanse uit het Zeeuwse Ouwerkerk op Schouwen-Duiveland kan hier over meepraten. Het sloottalud tegenover zijn woning laat duidelijk sporen zien van sporen die ratten daar achterlaten. - Foto's: Anton Dingemanse

 • Hanse werd er attent op toen hij een rattenhol ontdekte pal naast het tuinpad langs het huis. Eerder had hij al een rat uit de schuur gejaagd.

  Hanse werd er attent op toen hij een rattenhol ontdekte pal naast het tuinpad langs het huis. Eerder had hij al een rat uit de schuur gejaagd.

 • Later bleek dat in de sloottaluds zoveel rattengaten zaten dat het plaatselijk een gatenkaas leek.

  Later bleek dat in de sloottaluds zoveel rattengaten zaten dat het plaatselijk een gatenkaas leek.

 • Intussen is de situatie er niet beter op geworden. Door al dat gegraaf komen hele stukken van het sloottalud los.

  Intussen is de situatie er niet beter op geworden. Door al dat gegraaf komen hele stukken van het sloottalud los.

 • In het gras van de bermen en het talud tekenen zich duidelijk de rattenwissels af. Dit duidt op een hoge rattenactiviteit. De ratten komen de winter in hoofdzaak door met gewasresten op de akkers. In de zomer kunnen ze zich tegoed doen aan de nieuwe teelten.

  In het gras van de bermen en het talud tekenen zich duidelijk de rattenwissels af. Dit duidt op een hoge rattenactiviteit. De ratten komen de winter in hoofdzaak door met gewasresten op de akkers. In de zomer kunnen ze zich tegoed doen aan de nieuwe teelten.

 • Hanse heeft het gazon voor zijn woning pas gemaaid. Hier lag tussen het gras op de grens van talud en gazon een soort rattensnelweg. Die is nu nog zichtbaar als een wat donkerder groene lijn boven de gelige strook.

  Hanse heeft het gazon voor zijn woning pas gemaaid. Hier lag tussen het gras op de grens van talud en gazon een soort rattensnelweg. Die is nu nog zichtbaar als een wat donkerder groene lijn boven de gelige strook.

 • Hoeveel grond deze dieren weghalen om hun uitgebreid gangenstelsel te graven laat deze hoop onder het hol wel zien.

  Hoeveel grond deze dieren weghalen om hun uitgebreid gangenstelsel te graven laat deze hoop onder het hol wel zien.

 • Vooral naast drainuitlopen zijn de ratten actief. Al dat gegraaf zal op den duur zeker leiden tot verzakkingen met name tijdens werkzaamheden op de akker.

  Vooral naast drainuitlopen zijn de ratten actief. Al dat gegraaf zal op den duur zeker leiden tot verzakkingen met name tijdens werkzaamheden op de akker.

 • Bij deze schademelding door ratten achtte het Waterschap zich niet de aangewezen instantie, zij vangen alleen muskusratten (bisamratten). De gemeente achtte zich in beginsel ook niet verantwoordelijk voor waterlopen in hun gebied. Uiteindelijk nam de gemeente alsnog de verantwoordelijkheid en heeft lokdozen met klem geplaatst, rechtsonder in beeld. In het tegenover liggende talud is een rattenhol zichtbaar met naar rechts aflopend een afrit naar de sloot.

  Bij deze schademelding door ratten achtte het Waterschap zich niet de aangewezen instantie, zij vangen alleen muskusratten (bisamratten). De gemeente achtte zich in beginsel ook niet verantwoordelijk voor waterlopen in hun gebied. Uiteindelijk nam de gemeente alsnog de verantwoordelijkheid en heeft lokdozen met klem geplaatst, rechtsonder in beeld. In het tegenover liggende talud is een rattenhol zichtbaar met naar rechts aflopend een afrit naar de sloot.

 • Het interieur van een lokdoos met klem. Het lokmiddel zijn zonnebloempitten die de ratten zich goed laten smaken zonder zich te laten verschalken. Het lijkt zo meer op bijvoeren dan vangen.

  Het interieur van een lokdoos met klem. Het lokmiddel zijn zonnebloempitten die de ratten zich goed laten smaken zonder zich te laten verschalken. Het lijkt zo meer op bijvoeren dan vangen.

 • Hanse houdt met gemengde gevoelens de ontwikkelingen in de gaten. Een wijfjesrat kan per jaar 30 jongen werpen die met enkele maanden geslachtsrijp zijn. Het eerste wijfje is na een jaar daardoor zo ongeveer betovergrootmoeder van een zeer talrijk nakomelingschap. De gevolgen laten zich raden.

  Hanse houdt met gemengde gevoelens de ontwikkelingen in de gaten. Een wijfjesrat kan per jaar 30 jongen werpen die met enkele maanden geslachtsrijp zijn. Het eerste wijfje is na een jaar daardoor zo ongeveer betovergrootmoeder van een zeer talrijk nakomelingschap. De gevolgen laten zich raden.

Laatste reacties

 • hamminga

  https://www.melkveehouderijproducten.nl/ongedierte-bestrijding/goodnature/goodnature-a24-trap-906.html
  dit lijkt mij een heel aardig "hulp" middel. ik kom op YouTube meerdere filmjes tegen waar uit moet blijken dat het apparaat goed werkt

 • Jan-Zonderland

  Mag je in Nederland geen rattengif meer gebruiken in lokdozen ?

 • pinkeltje

  Dat is nou net het punt. We staan door het verbod op rattengif aan de vooravond van een flinke rattenplaag. Een ieder die een beetje om zich heen kijkt ziet dat op allerlei plaatsen ontstaan. Maar dat moet eerst onbeheersbaar worden voor er bij de overheid iemand wakker wordt.

 • 1 jan 2017 is wetgeving van kracht geworden, wat inhoudt dat gebruik van rodenticiden buiten voor de bestrijding van ratten alleen is toegestaan in uiterste noodsituaties. Dan hebben we het over situaties waar, alle noodzakelijke risico- beperkende maatregelen zijn getroffen en alle mogelijke alternatieve methoden zijn toegepast, en deze maatregelen niet heeft geleid tot afdoende resultaat. In theorie is een noodsituatie bijna niet denkbaar. Daarbij komt dat wanneer gebruik wordt gemaakt van rodenticiden, de toepasser een opleiding KBA-GB moet hebben gevolgd en het bedrijf moet zijn gecertificeerd.
  Tot op de dag van vandaag is er nog steeds te weinig kennis en informatie over deze wijziging. Daarnaast is er onvoldoende kennis om overlast van ratten te voorkomen. Ingeval van agrarische ondernemers ligt primair de verantwoordelijkheid bij de agrariër zelf. Daarnaast hebben ook gemeenten een verantwoordelijkheid, voortkomend uit het voorkomen van infectieziekten (bv. ziekte van Weil). Zij kunnen hier vorm aan geven door het verzorgen van goede voorlichting en monitoring. Goede monitoring zorgt er nl. voor dat toename van meldingen in een vroegtijdig stadium wordt geregistreerd waardoor ook vroegtijdig kan worden ingegrepen en overlast wordt voorkomen. Het probleem is wellicht nog niet groot genoeg om dit in te zien. Helaas, het is namelijk vrij eenvoudig en de basis hiervoor is reeds door ons ontwikkeld. Meer info hierover leest u op onze website: www.kibo-ongedierte.eu

 • oeleboele

  helaas??? dat de ratten en meer ongedierte nu de overhand krijgen en wellicht een plaag gaan vormen, was al ver van te voren aangegeven door de mensen die nog met beide benen op de grond staan. Maar daar wil de wetenschapper, bioloog, de mens met de neus in de lucht en met een zeer hoog 'boekjes' gehalte niks van aannemen. Want zij hebben gestudeerd.................pffff

 • Jan-Zonderland

  Melden registreren observeren certificeren en wat al niet meer. Pfff. Ratten moet je ten allen tijde te vuur en te zwaard bestrijden. Maar bepaalde mensen zullen dat wel zielig vinden. Allemaal van de ratten besnuffeld.
  Probeer anders die man uit Hamelen eens te bellen ;)

 • ed12345

  Vangdozen !!!!!! Men is blijkbaar vergeten dat ratten behorlijk inteligent zijn!!!!!!!!!!

Laad alle reacties (3)

Of registreer je om te kunnen reageren.